GinekologijaEpidemiologijaKardiologijaPsihijatrijaNutricionizamDermatologijaReumatologijaUrologija
Psihijatrija

Stabilizatori raspoloženja i BAP

Još su donedavno (20.st) litijeve soli tvorile temelj terapije i stabilizacije bipolarnog afektivnog poremećaja (osim kod nuspojava ili rezistencije kad su antiepileptici...

Više
Neurologija

Vrtoglavica

Vrtoglavica je, uz glavobolje, vrlo čest neurološki simptom. Možemo je definirati kao iluziju okretanja tijela ili okoline, a treba je razlikovati od omaglica, nestabilnosti...

Više
Urologija

Komplikacije benigno povećane prostate

Komplikacije benignog (dobroćudnog) uvećanja prostate najčešće se smatraju i apsolutnom indikacijom za kirurško liječenje. Razvojem komplikacija ne možemo očekivati...

Više
Urologija

Transplantacija bubrega

Transplantacija organa je presađivanje organa iz tijela davatelja u tijelo primatelja, pod uvjetom da je primateljev organ oštećen, odnosno afunkcionalan....

Više
Psihijatrija

Da li se dugogodišnji psihotični proces može uspješno liječiti?

Na navedeno pitanje ukoliko ga uputite mnogima dobit ćete različite odgovore. No kao i uvijek treba početi od početka. Među najstigmatiziranije psihičke poremećaje ubraja...

Više
Urologija

Bol u leđima ili bubreržna kolika?

Vrlo često u specijalističkim ambulantama urološke prakse viđamo bolesnike koji su upućeni urologu zbog boli locirane u području bubrega. Radi se dakle o boli u lumbalnom...

Više

Uz Portalak, olakšanje ne trebate čekati!

PRVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ "AVOIDING UNWANTED PREGNANCIES"

Prvi međunarodni simpozij s nazivom „Avoiding unwanted pregnancies“, održat će se u Zagrebu od 29. do 30. svibnja, 2015., u hotelu Dubrovnik.

Vaša pitanja

Učitavanje pitanja