GinekologijaEpidemiologijaKardiologijaPsihijatrijaNutricionizamDermatologijaReumatologijaUrologija
Psihijatrija

Depresija nakon moždanog udara

U ovom kratkom pregledu osvrnut ću se samo na depresivni poremećaj koji nastaje nakon moždanog udara u smislu komplikacije. U klasifikaciji psihijatrijskih poremećaja...

Više
Psihijatrija

Bipolarni afektivni poremećaj (BAP) i prikaz slučaja

Poremećaji raspoloženja predstavljaju najčešće psihičke poremećaje današnjice, promjene u raspoloženju uz promjenu nagonskih dinamizama, mišljenja, volje...

Više
Kardiologija

Onečišćenje zraka i srčanožilne bolesti

Osim povezanosti onečišćenja zraka s fibrilacijom atrija, a opisano je u jednom od prošlih članaka, u brojnim istraživanjima također je ustanovljena povezanost i s ostalim...

Više
Dermatologija

Problemi s masnom kožom lica

Svaki tip kože ima svoj problem koji ga prati, pa tako i masna koža lica. Ono što estetski smeta, pogotovo ljude koji su cijeli dan na poslu, koji su stalno u kontaktu sa ljudima je sjaj sredine lica...

Više
Psihijatrija

Ovisnosti

Potreba da se ovisi o nekome ili o nečemu prožima razvoj i sazrijevanje svakog čovjeka. Što su djeca mlađa, to su i fizički i emocionalno ovisnija o osobi...

 

Više
Psihijatrija

Žalovanje i depresija

Žalovanje je normalna i potrebna reakcija na značajni gubitak ili smrt, a tuga je riječ kojom obično opisujemo osjećaje i reakcije koje pritom doživljavamo...

Više

Uz Portalak, olakšanje ne trebate čekati!

PRVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ "AVOIDING UNWANTED PREGNANCIES"

Prvi međunarodni simpozij s nazivom „Avoiding unwanted pregnancies“, održat će se u Zagrebu od 29. do 30. svibnja, 2015., u hotelu Dubrovnik.

Vaša pitanja

Učitavanje pitanja