GinekologijaEpidemiologijaKardiologijaPsihijatrijaNutricionizamDermatologijaReumatologijaUrologija
Reumatologija

Difuzna idiopatska skeletna hiperostoza (DISH) – 3. dio

Najčešće tegobe bolesnika s DISH-om su: zakočenost, najčešće u prsnoj kralježnici, bol i gubitak opsega pokreta. Ukoliko imate neke od simptoma DISH-a bilo bi dobro otići kod svog obiteljskog liječnika koji će vas nakon početne procjene uputiti specijalistu poput fizijatra ili reumatologa...

Više
Psihijatrija

Inducirani sumanuti poremećaj ‑ Folie à deux

Inducirani sumanuti poremećaj je rijedak psihijatrijski poremećaj, ali ga ipak kroz svoju višegodišnju praksu svaki psihijatar kad-tad ima prilike susresti. U filmskoj industriji ovaj poremećaj izaziva interes tako da je nemali broj filmova napravljen s tom temom...

Više
Kardiologija

Aneurizma poplitealne arterije

Aneurizme poplitealne arterije su najčešće aneurizme perifernih arterija, češće no one bedrenih arterija. Češće ih nalazimo u muškaraca, a čimbenici rizika  za njihov nastanak su klasični kao i za sve aterosklerotske bolesti, uključujući pušenje, arterijsku hipertenziju, hiperlipidemiju i dob.

Više
Gastroenterologija

Peptički vrijed

Peptički vrijed je oštećenje stjenke jednjaka, želuca ili dvanaesnika izazvano utjecajem želučane kiseline. Osim želučane kiseline, oštećenje je uzrokovano i enzimima, koji se nalaze u želucu, a sudjeluju u metabolizmu hrane.

Više
Kardiologija

Je li stetoskop zastarjelo dijagnostičko pomagalo?

Tijekom više od 100 godina tri su glavna simbola po kojima su prepoznatljivi liječnici. Kada spomenemo tri glavna simbola tada mislimo na crnu torbu, bijelu kutu i stetoskop. Sa stetoskopom susreću se studenti medicine nakon što odslušaju i polože ispite iz pretkliničkih pregleda.

Više
Psihijatrija

Aripiprazol ‑ klinička učinkovitost u liječenju shizofrenije i bipolarnog poremećaja

Aripiprazol predstavlja psihofarmak iz skupine tzv. "atipičnih antipsihotika". Aripiprazol predstavlja značajan pomak u liječenju shizofrenije zahvaljujući njegovoj visokoj učinkovitosti uslijed svog neuroreceptorskog profila djelovanja, što dovodi do poboljšanja kliničkih simptoma akutne faze bolesti...

Više

Uz Portalak, olakšanje ne trebate čekati!

Vaša pitanja

Učitavanje pitanja