Spolni odgoj mladih

Spolno zdravlje i s tim u vezi spolni odgoj jedna je od najvažnijih teme kada su u pitanju naša djeca. Djeca i mladi u Hrvatskoj od najranije su  dobi izloženi  ljudskoj spolnosti.

Spolno zdravlje i s tim u vezi spolni odgoj jedna je od najvažnijih teme kada su u pitanju naša djeca. Djeca i mladi u Hrvatskoj od najranije su dobi izloženi ljudskoj spolnosti putem medija-reklama, filmova, časopisa, serija za mlade koji mogu biti dominantni u formiranju njihovih stavova. Osim što roditelji nemaju dovoljno vremena za razgovor sa svojom djecom o spolnosti, spolnost je često i tabu tema. Nedostatak razgovora i roditeljskog nadzora, jer roditelji najveći dio dana rade, a djecu su školi i na različitim izvanškolskim aktivnostima često rezultiraju rizičnim spolnim ponašanjem mladih, neprimjerenim istraživanjem spolnosti  mladih putem interneta, časopisa i njihovim negativnim posljedicama. Činjenica da je prosječna doba prvog spolnog odnosa 17 godina (ako je vjerovati anketama) i podatak o 5237 maloljetničkih trudnoća u posljednje tri godine nameće potrebu uvođenja spolnog odgoja u našim školama. Vjerujem da se znatan broj ovih maloljetničkih trudnoća odnosi na pripadnice određenih društvenih zajednica za koje je poznato da ranije stupaju u brak. Osim maloljetnički trudnoća druga negativne posljedica preranog i nepromišljenog ulaska u spolne odnose su namjerni prekidi trudnoće. Točnih podataka koliko je namjernih prekida trudnoće u Hrvatskoj nema, a sigurno se jedan dio odnosi i na maloljetne osobe. Maloljetničke trudnoće ostavljaju trajne tjelesne i psihičke posljedice na zdravlje mlade djevojke, a namjerni prekidi trudnoće često rezultiraju sterilitetom. Rađanje bez dobre i socijalne podrške roditelja i prijatelja dovodi do preranog napuštanja školovanja i nepripremljenosti mlade majke i oca za roditeljstvom. Primjerice u SAD-u godišnje se registrira 360.000 maloljetničkih trudnoća i polovina mladih majki ne završava srednju školu. Bez obzira na statističke pokazatelje i jedna maloljetnička trudnoća godišnje ili namjerni prekid trudnoće dovoljno je za poduzimanje preventivnih aktivnosti i programa kojim je cilj odgađanje ulaska u prve spolne odnose, smanjenje broja spolnih partnera i pravilna kontracepcija.

U svijetu se provode brojni edukacijski programi o spolnom odgoju ovisno o svjetonazoru i vjerskim uvjerenjima. Neki od njih temelje se  na promoviranju apstinencije od spolnog odnosa prije braka ili trajne veze, a neki na promoviranju kontracepcije i „sigurnog spolnog odnosa“ (ako uopće postoji). U Hrvatskoj je od ove školske godine uveden spolni odgoj u okviru zdravstvenog odgoja na satu razredne nastave. Budući da je univerzalan i  „prepisan“ od „naprednijih“ zemalja koje imaju dugu tradiciju spolne edukacije u školama izazvao je dosta polemike uslijed različitih kulturoloških, vjerskih i moralnih stajališta i uvjerenja.

Spolni odgoj i roditelji

Cilj spolnog odgoja je da pouči mlade ljude o ljudskoj spolnosti kao bi postale zrele i odgovorne osobe. Obitelj je temelj u koje dijete živi i stječe prva iskustva, stoga je zdravo, emocionalno toplo obiteljsko ozračje preduvjet razvitka emocionalno, duhovno i tjelesno zdrave mlade osobe. Tradicionalna obitelj  u današnjem suvremenom liberalnom svijetu nastoji se potisnuti i onemogućiti joj da djeluje kao uporište za razvitak zdravog mladog čovjeka. Roditeljima i djeci ne daje se mogućnost izbora da odgajaju djecu po svom roditeljskom pravu i svjetonazoru unatoč tome što živimo u demokratskom društvu, primjerice u Velikoj Britaniji roditelji imaju pravo izbora spolnog odgoja. Naravno da nitko od roditelja ne bi imao ništa protiv spolnog odgoja kada nam se pod krinkom spolnog odgoja ne bi uvodila u škole rodna ideologija mimo svih prirodnih zakona.

Spolni odgoj i edukacija

Primarna prevencija u spolnom odgoju temelji se na edukaciji mladih ljudi, izgradnji samosvjesne, odgovorne mlade osobe koje će odgoditi ulazak u spolne odnose jer je to prvenstveno u njenom vlastitom interesu i u cilju očuvanja njenog tjelesnog i duhovnog zdravlja. Cijeli je niz tema koje obuhvaćaju spolni odgoj- građa i funkcija ljudskog tijela, ljudski rast i razvoj, spolno sazrijevanje, promjene u tijelu koje se dešavaju tijekom puberteta, ljudska reprodukcija, trudnoća, spolni odnosi, briga o apstinenciji i kontracepciji, prevencija spolno prenosivih bolesti, odgovorno spolno ponašanje, spolno zdravlje i spolna orijentacija u skladu s njihovim tjelesnim i duševnim, te kognitivnim razvojem poštujući razvojnu psihologiju djeteta, stavove i mišljenje pedijatara, dječjih psihologa i psihijatara. Treba ih upoznati sa rizikom preranog stupanja u spolne odnose od spolno prenosivih bolesti jer je biološki sustav adolescenata nedovoljno razvijen i podložniji tim bolesti osobito kod čestog mijenjanja partnera i starijih partnera.

Sekundarna prevencija temelji se na upoznavanju načina djelovanja i načina uporabe svih kontracepcijskih sredstva, te s postotkom sigurnosti tih sredstava. U Kanadi koja ima jedan od najboljih zdravstvenih, školskih i socijalnih sustava u svijetu spolnim odgojem u školama smanjen je broj maloljetničkih trudnoća, broj spolno aktivnih mladih ljudi, ali je i povećana upotreba prezervativa.

Mlade treba upoznati da niti jedno kontracepcijsko sredstvo nije u potpunosti pouzdano niti u cilju zaštite od neželjenih trudnoća niti od spolno prenosivih bolesti. Naime, brojna znanstvena istraživanja objavljena u medicinskim časopisima dokazala su neučinkovitost prezervativa u zaštiti od infekcije humanim papiloma virusom, vodećim uzročnikom raka grlića maternice.

Cilj je spolnog odgoja promicanje zdravlja, stjecanje pozitivnog stava prema ljudskoj spolnosti i stjecanje odgovarajućeg znanja i vještina kako bi donosili ispravne odluke. Cilj je spolnog odgoja i poticanje komunikacije mladih s roditeljima.

Mišljenja sam da pojam spolne/rodne orijentacije i ideologije  ne treba uvoditi u osnovne škole jer i sam naslov medicinski neutemeljen, a i sama Svjetska zdravstvena organizacija nejasno definira (prema 10. reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti) psihološke poremećaje i  poremećaje ponašanja povezane sa spolnim razvojem i spolnom orijentacijom. Kako i u stručnim medicinskim krugovima postoje nejasnoće oko pojma roda i spolne/rodne orijentacije, te je rodna ideologija suprotna znanstvenim činjenicama, postavlja se opravdano pitanje o potrebi uvođenja ovog dijela sadržaja kurikuluma u zdravstveni (spolni) odgoj osnovnoškolske djece.

Spolni odgoj potrebno je fokusirati na vlastite vrijednosti, poštovanje i dostojanstvo pojedinca primjereno dobi djeteta uz poštivanje individualnih različitosti, učiti ih uvažanju, toleranciji i poštovanju svakog pojedinca bez obzira na rasnu, nacionalnu, spolnu orijentaciju i vjersku pripadnost.

Ocijenite članak

Ocjena 0.00 (broj glasova: 0)

Podijelite članak
Ispiši
Komentara (0)
Imate komentar?

Komentirati mogu samo registrirani članovi. ili registrirajte.

Komentari (0)