prim.dr.sc. Vesna Stepanić dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, subspec. ginekološke onkologije

Diplomirala, magistrirala i doktorirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završila specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije te subspecijalizaciju iz ginekološke onkologije.

Više od 25 godina radi kao liječnica, od toga 15-ak godina kao specijalistica ginekologije i opstetricije, a od 2019. godine kao subspecijalistica ginekološke onkologije, uključujući primarnu i tercijarnu razinu zdravstvene zaštite žena te rad u privatnom sektoru.

Ima dugogodišnje kliničko iskustvo, osobito u području opće ginekologije, preventivne ginekologije, kontracepcije, menopauze i ginekološke onkologije. Osim toga, ima i četverogodišnje iskustvo rada u službi Hitne pomoći.

Članica je više domaćih i međunarodnih stručnih društava te aktivno sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Autorica je i koautorica više znanstvenih i stručnih članaka, poglavlja u knjigama te web-kolumne sa širokom paletom ginekoloških tema na web portalu Zdravo budi od njegovih samih početaka.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika