Molim Vas tumačenje OGTT nalaza.

Poštovani,
Trenutno sam u 27. tjednu trudnoće te bih Vas zamolila za tumačenje sljedećeg OGTT nalaza: Glukoza -natašte: 5.1 (Ref. interval: <5.1) Glukoza-60 minuta: 5.3 (Ref. interval: <10.00) Glukoza-120 minuta: 4.2 (Ref. interval: <8.5 Brine me ova prva stavka-glukoza natašte. Da li je nalaz uredan ili bih trebala kakvu dijetu primijeniti? Trudnoću sam započela sa 49kg, a trenutno imam 54kg. Hvala! Lp

13.12.2022

Odgovara

---

Poštovana,

HAPO studija dala je preporuke za dijagnozu gestacijskog i manifestnog dijabetesa u trudnoći po principu graničnih vrijednosti glukoze u venskoj plazmi: a) natašte, b) nakon 75 g glukoze (OGTT) i to mjerenja koncentracije glukoze nakon sat vremena i nakon 2 sata od opterećenja.

 Glukoza u venskoj plazmi natašte
 5,1 mmol/L
 OGTT: glukoza nakon 1 sata
10,0 mmol/L
 OGTT: glukoza nakon 2 sata
8,5 mmol/L

Granične vrijednosti glukoze u venskoj plazmi za dijagnozu gestacijskog dijabetesa ili ranije neprepoznatog pregestacijskog dijabetesa u trudnoći / Jedna ili više vrijednosti nakon OGTT sa 75 g glukoze koje su jednake ili iznad, kriterij su za dijagnozu gestacijskog dijabetesa.

 

Dijagnoza manifestnog dijabetesa u trudnoći / Manifestni dijabetes u trudnoćii se dijagnosticira ukoliko je glukoza natašte > 7,0 mmol/L. ili slučajan nalaz glukoze od 11,1 mmol/L

Glukoza u venskoj plazmi natašte
 > 7,0 mmol/L
 HbA1c> 6,5%
 slučajni nalaz glukoze
11,1 mmol/L

Vaša vrijednost prvog mjerenja glukoze je granična, a druge dvije nakon opterećenja su uredne. Potrebno je po ovim kriterijima  raditi GUK profile svaka 3-4 tjedna, uključiti dijetni režim prehrane od 1800 kcal i primjerenu tjelesnu aktivnost.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika