Molim pojašnjenje nalaza?

Poštovani,
Možete mi reci jesu li ovi nalazi dobri?
Eritrociti 4.96 (3.86-5.08)
Hemoglobini 134 (119-157)
Hematokrit 0.412 (0.356-0.470)
Mcv 83.0 (83.0-97.2)
Mch 27.1 (27.4-33.9)
Mchc 326 (320-360)
Rdw 15.8 (9.0-15.0)
Leukociti 6.8 (3.4-10.0)
Trombociti 283 (158-424)
Crp 4.1 (0-5)

Antitijela na Helicobacter pylori negativna negativna
Fizikalno-kemijski pregled mokraće (test traka)
Pretraga Rezultat Jedinica Referentni interval
U-Izgled bistar bistar
U-Boja žuta svjetlo žuta
U-Relativna volumna masa 1,025 kg/L 1,002 do 1,03
U-Leukocitna esteraza 0 Lkc x 10^ 6/L <10
U-Nitriti 0 umol/L negativni
U-pH 6 pH jedinice 5 do 9
U-Eritrociti/hemoglobin 0 Erc x10^6/L <10
U-Glukoza norm mmol/L <0,8
U-Ketoni 0 mmol/L <0,5
U-Urobilinogen norm umol/L <17
U-Bilirubin 0 umol/l 0
U-Proteini 0 g/L <0,2
Mikroskopski pregled sedimenta po vidnom polju
Referentni interval – broj
čestica/vidno polje Pretraga Rezultat Jedinica
Leukociti 1-2 /vid.polje do 2
Eritrociti 0-1 /vid.polje do 2
Epitelne stanice nešto /vid.polje do 1
Cilindri 0 /vid.polje do 1
Kristali 0 /vid.polje 0/neg
Soli 0 /vid.polje 0/neg
Sluz nešto /vid.polje 0/neg
Bakterije nešto /vid.polje 0/neg
Gljivice 0 /vid.polje 0/neg
Hvala

30.6.2021

Odgovara

Irena Matić-Trputec dr.med.

Poštovani!

Nalazi su u granicama normale. Obratite pažnju na eventualnu pojavu kliničkih simptoma koji bi upućivali na smetnje mokraćnih organa, kao što su učestalo mokrenje, pečenje i slično i u tom slučaju zatražite dodatni savjet svog liječnika.

Svako dobro!

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika