Imam neizdrživu bol u koljenu, kako si pomoći?

Pozdrav, imam problema sa koljenima, jaki bolovi koji traju već više od mjesec dana i nikako da prestanu. Bolovi su prisutni dok šetam ili stojim na mjestu. Snimio sam rtg oba koljena.
Primjerena je mineralizacija i morfologija prikazanih koštanih struktura.
Konture kortikalisa prate se u kontinuitetu.
Zglobna tijela femorotibijalnog i femoropatelarnog zgloba uredno su oblikovana i kongruentna, uz primjerenu
širinu zglobnih prostora.
Koštano izvučenje na hvatištu m.kvadrices femorisa za kranijalni pol ventralne plohe lijeve patele u smislu blažih
kroničnih entezopatskih promjena.
U mekim tkivima ne diferencira se patomorfoloških promjena.

Što iščitati iz nalaza? Hvala

23.4.2021

Odgovara

prim. Ivan Sunara dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Poštovana, zahvaljujem na vašem pitanju.

Nalaz RTG- anije pokazao jasan uzrok vašeg bola osim što imate blaže promjene tetiva na hvatištu kvadricepsa koje mogu dati smetnje, no baš toliko jaka bol kakvu vi opisujete nije uobičajena uz ovaj RTG.

Možda da uradite pregled krvi uključujući CRP ili sendimentaciju da se vidi je li ima upale, te pregled ortopeda.

Lijepi pozdrav.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika