Molim vas možete li mi pojasniti nalaz!

Poštovani,

Rared 1/hla-a alel *0.2 alel *0,3
Razred1/hla-b alel *51 alel
Razred 2/ hla-drb1 alel *11 alel *13
Poštovani,zbog sumnje na Spa,upućena sam na ovu pretragu.
Molim vas,možete li mi interpretirati nalaz. Hvala puno.
Lp

21.7.2021

Odgovara

prim. Ivan Sunara dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Poštovana, zahvaljujem na vašem pitanju.

HLA B 27 je jedini koji spada u kriterije za dijagnosticiranje SpA, a vidim da njega nemate.

Ponekad bolest može biti prisutna i bez HLA. To je samo jedan od dijagnostičkih kriterija.

Lijepi pozdrav.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika