Fiksne kombinacije antihipertenzivnih lijekova i adherencija

Arterijska hipertenzija je veliki javnozdravstveni problem.

     Arterijska hipertenzija je veliki javnozdravstveni problem. Prevencija hipertenzije u RH, prema rezultatima EH-UH-studije  je 35,2% u muškaraca i 39,7% u žena. Rana dijagnostika i pravodobna terapija,  presudna je za kardiovaskularnu i renalnu protekciju.

     Početna monoterapija antihipertenzivima u velikog broja pacijenata nije dostatna. Osobito kod pacijenata kojima se mora brzo i snažno korigirati povišen tlak, kao što su oni s visokim kardiovaskularnim rizikom, njih 9 od 10 se mora liječiti sa 2 ili više lijekova.

     Antihipertenzivni lijekovi različitih skupina mogu se kombinirati ukoliko:

1) imaju različit i komplementaran mehanizam djelovanja;

2) postoje dokazi da je antihipertezivni učinak kombinacije veći od zasebnih učinaka komponenta kombinacije;

3) kombinacija može imati povoljan profil podnošljivosti, pa komplementarni mehanizmi djelovanja komponenti smanjuju njihove pojedinačne nuspojave.

 

   Kombinacije lijekova koje su se pokazale učinkovitim u randomiziranim istraživanjima učinkovitosti:

• Tiazidski diuretik i ACE inhibitor

• Tiazidski diuretik i antagonist angiotenzinskih receptora

• Blokator kalcijskih kanala i ACE inhibitor

• Blokator kalcijskih kanala i antagonist angiotenzinskih receptora

• Blokator kalcijskih kanala i tiazidski diuretik

• Beta blokator i blokator kalcijskih kanala (dihidropiridin)

     Suradnja pacijenta u liječenju kroničnih bolesti je sine qua non.  Prema definiciji WHO adherencija predstavlja mjeru u kojoj se ponašanje bolesnika, u smislu uzimanja lijekova, pridržavanja dijete i mijenjanja životnih navika, podudara s preporukama dogovorenim sa propisivačem.

    Adherencija za lijekove predstavlja proces unutar kojeg su 4 pojma:

• početak (engl. initiation),

• provedba (engl. implemetatation),

• prekid (engl. discontinuation), te

• ustrajnost (engl. persistence).

Početak označava uzimanje prve doze lijeka od strane bolesnika.
Provedba predstavlja mjeru u kojoj bolesnikovo uzimanje lijekova odgovara dogovorenom propisanom uzimanju lijeka od prve do zadnje doze.
Prekid označava pojam kada bolesnik prekida liječenje iz bilo kojeg razloga.
Ustrajnost predstavlja vremensku odrednicu između početka terapije i uzimanja zadnje doze koja prethodi prekidu.

Ocijenite članak

Ocjena 0.00 (broj glasova: 0)

Podijelite članak
Ispiši
Komentara (0)
Imate komentar?

Komentirati mogu samo registrirani članovi. ili registrirajte.

Komentari (0)

Vezani članci