Fiksne kombinacije lijekova u liječenju arterijske hipertenzije

Hipertenzija je vodeći uzrok smrti u svijetu,čak štoviše u stalnom porastu.Paradoksalno,uz veliku brojnost antihipertenzivnih lijekova, rezultati u postizanju ciljnih vrijednosti krvnog tlaka su poražavajući.

Hipertenzija je vodeći uzrok smrti u svijetu,čak štoviše u stalnom porastu. Paradoksalno,uz veliku brojnost antihipertenzivnih lijekova, rezultati u postizanju ciljnih vrijednosti krvnog tlaka su poražavajući.

Prema hrvatskom istraživanju,više od 75% bolesnika, koji uzimaju terapiju,nemaju postignute ciljne vrijednosti KT.

To bi jednim dijelom upćivalo na inerciju i toleranciju u medcinskom smislu,a s druge strane među bolesnicima koji uzimaju dva lijeka u slobodnoj kombinaciji,zaborave uzeti oba,posebice ako su u različitim vremenskim intervalima.Neki pacijenti pribjegavaju stavljati podsjetnik u mobitel..što kod straijih bolesnika nije primjenjivo.

Za ciljne vrijednosti krvnog tlaka, uvijek nanovo propitkuju pacijenti,nakon tolikih brojnih informacija.

ESH/ESC 2013. Guidelines  for the managment of arterial hypertension:

Za sve hipertoničare SKT<140mmHg DKT<90mmHg.

Kod bubrežnih bolesnika ,ako je proteinurija >1,0gr/dn SKT<130mmHg dijastolički<90mmHg.

Kod dijabetičara <140/85 mmHg.

Odgađanje uvođenja dodatne terapije,stavlja bolesnike u nepotrebno povećan kardiovaskularni rizik.

Istraživanja su pokazala,da čak tri od četiri hipertoničara,umiru od posljedica koronarne bolesti srca sa hipertenzijom 1.stupnja.

Poterbna je snažna kontrola krvnog tlaka kod bolesnika nereguliranih na monoterapiji.

U bolesnika,koji nisu regulirani na monoterapiji,uvođenjem dvojne kombinacije,postiže se dodatno sniženje krvnog tlaka,a izbjegavaju se nuspojave povećanjem doze jednog lijeka.

Važno je istaknuti da povrh kontrole krvnog tlaka,lijekove koje koristimo,imaju još dodatni pleotropni učinak,te tako dodatno utječu na smanjenje neželjenih kardiovaskularnih ili cerebrovaskularnih događanja.

Dakle,možemo reći komplementarnim mehanizmom u fiksnoj kombinaciji ramiprila i amlodipina učinkovito snižavamo krvni tlak uz dvostruku kardiovaskularnu zaštitu,uz odličnu suradljivost i podnošljivost liječenja.

Ramipril je ACE inhibitor sa visokom razinom dokaza u zaštiti krvnih žila i prevenciji kardiovaskularnih događanja.Amlodipin,najučinkovitiji blokator  kalcijevih kanala,sa dokazanom prevencijom kardiovaskularnih događanja.

Za sve bolesnike koji nisu postigli ciljne vrijednosti krvnog tlaka  to je u č i n k o v i t o rješenje.Superiornost ovakvog lijeka,dokazujemo jednostavno KMAT-om (24 satno mjerenje KT) izbjegavajući ordinacijski KT (white coat).

Dobivamo vrijednosti noćnog krvnog tlaka,kao ključnog pretskazatelja KV ishoda i CV događanja,koji mogu biti fatalni u oba slučaja.

Kombinacija ramiprila i amlodipina,dostupna na našem tržištu,pruža punu 24 satnu kontrolu KT sa izvrsnim trough-to-peak-,što znači zaštitu tijekom dana i noći.

Možemo zaključiti da:

-upotreba fiksne kombinacije omogućuje bolju suradljivost i ustrajnost u liječenju

-niska incidencija neželjenih događanja,a poboljšana suradljivost,zbog uzimanja manjeg broja tableta.

Na hrvatskom tržitu ,dostupna je dvojna kombinacija Amora.

Ocijenite članak

Ocjena 0.00 (broj glasova: 0)

Podijelite članak
Ispiši
Komentara (0)
Imate komentar?

Komentirati mogu samo registrirani članovi. ili registrirajte.

Komentari (0)

Vezani članci