Uvjeti korištenja

Ovi uvjeti korištenja reguliraju pristup i pretraživanje ove web stranice

Prilikom otvaranja i pretraživanja bilo koje stranice na Belupovoj web stranici, kao i preuzimanjem materijala s ove web stranice, prihvaćate sva niže navedena ograničenja i uvjete korištenja u skladu sa zakonima i propisima. Ako ne prihvaćate ove uvjete korištenja, savjetujemo Vam da ne koristite ovu web stranicu ni ne preuzimajte nikakve materijale s iste.

Ovu web stranicu kreira i posjeduje Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (u daljem tekstu Belupo). Belupo upravlja, kontrolira i ažurira web-stranicu i kao takva ne zamjenjuje savjet stručnjaka.

Informacije o proizvodima i/ili aktivnim supstancama predstavljenim na Belupo web-stranicama isključivo su opće informacije o Belupovom ukupnom asortimanu proizvoda. Informacije o Belupovim proizvodima predstavljenim na web-stranicama ne trebaju se shvatiti kao ponuda, osim ako izričito nije drugačije rečeno.

Svaki korisnik ove web stranice obavezan je poštivati sve važeće zakone o autorskom pravu i pravu intelektualnog vlasništva.

Informacije i slike postavljene na web-stranicama, podliježu zaštiti autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva. Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na ovim stranicama, uključujući i one koji se odnose na tekst, ilustracije, fotografije, video, glazbu, zvuk, izgled, dizajn, izvorni kod, pripadaju Belupu ili Belupovim poslovnim partnerima. Bez prethodnog pisanog pristanka Belupa, korisnik ove web stranice ne može:

Imena Belupovih proizvoda koja se pojavljuju na ovim stranicama registrirani su zaštitni znakovi kompanije Belupo i Belupo ih ima pravo koristiti.

Belupo će poduzeti sve što je potrebno kako bi osigurao točne, precizne i ažurirane informacije na ovoj web stranici, ali ne daje nikakve garancije niti preuzima odgovornost u pogledu njihove točnosti, korisnosti ili potpunosti. Svaki korisnik ove web stranice suglasan je sa činjenicom da je rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice isključivo na korisniku. Belupo i bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je surađivala u izradi ovih web-stranica, ne odgovara za direktnu, slučajnu, posljedičnu, indirektnu ili kaznenu štetu koja bi mogla proizaći iz pristupa i korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih stranica, odnosno zbog bilo kakve pogreške ili propust u sadržaju.

Belupo ne prikuplja osobne podatke od korisnika web stranice. Osobni podaci koji su ustupljeni dobrovoljno će se koristiti u svrhu poboljšavanja web stranice i kako bismo udovoljili zahtjevima korisnika za informacijama dostupnim na web stranici.

Belupo posebno poštuje i osigurava zaštitu i privatnost osobnih podataka korisnika svojih web stranica u skladu sa hrvatskim zakonodavstvom, ali korisnik prihvaća rizik od neovlaštenog pristupa takvim informacijama. Belupo neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke koji korisnici mogu imati zbog takvog neovlaštenog pristupa.

Korisnici na vlastiti rizik prenose ili dobivaju informacije, a na korisnicima je odgovornost za rizik koji proizlazi u odnosu na njihov pristup ovoj web stranici i internetu općenito. Belupo neće biti odgovoran za bilo kakvo oštećenje korisnikovog računalnog sustava koji mogu nastati u vezi s pristupanjem web stranici ili bilo kojoj poveznici, ako ih ima.

Belupo nije upoznat sa sadržajem na mrežnim stranica trećih osoba koje sadrže poveznice na web stranice i ne preuzima nikakvu odgovornost za te sadržaje, niti sadržaje bilo kojih drugih povezanih stranica.

Belupo može u svakom trenutku i bez prethodne najave promijeniti ove pravne informacije i uvjete korištenja ažuriranjem ove objave. Promjene su obavezujuće za korisnike, stoga je preporuka svim korisnicima da redovno prate promjene pravnih informacija i uvjete korištenja.