Molim vaš savjet!

Moja dijagnoza je kriptogena organizirajuća pneumonija COP/BOOP. Na terapiji sam kortikokosteroida Decortin već skoro godinu imala sam dva recidiva čim se decortin smanji na 15 mg
Imunološki nalazi uredni os što su niski imunoglobulini i sad je prijedlog imunologa primiti imunoglobuline ili terapija
imunosupresivna terapija mikofenolat.

17.5.2022

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika