Molim vas objašnjenje nalaza!

Molim vas tumačenje ovog MR-a mozga i eventualnu prognozu. Radi se o mom ocu.
“MR mozga prikazuje na DWI sekvenci, kao i na FLAIR i T2 mjerenim snimkama difuzno i jednolično povišenje
intenziteta signala korteksa uz također povišene intenzitete signala obostrano u bazalnim ganglijima i
obostrano cerebelarno u smislu hipoksično-ishemične encefalopatije. Ventrikularni sustav je medioponiran i
širinom je u granicama normale. Sulkusi obostrano na konveksitetima su reducirani. Bazalne cisterne su
održane
Ne vidi se znakova hemoragije.”

12.1.2022

Odgovara

prof. dr. sc. Nataša Klepac dr. med., specijalist neurologije, subspecijalist neurodegenerativnih bolesti

MR mozga Vašeg oca govori u prilogu promjena koje se nalaze na malim krvnim žilama koje opskrbuljuju dio mali mozak te dio mozga koji nazivamo bazalnim ganglijima. Ove promjene se tipično vide kod ljudi koji boluju od visokog krvnog tlaka i označavaju sitna mala oštećenja u njihovom opskrbnom području. Ove promjene su manje od moždanog udara jer se radi o malim krvnim žilama ali mogu zahvatiti relativno veliki dio mozga. Svakako bi Vašeg oca trebalo odvesti na neurološki pregled.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika