MR Mozga-nalaz

Pozdrav, molim Vas tumačenje nalaza za MR mozga i Vaše mišljenje.

Sagitalni, transverzalni i koronarni MR presjeci u standardnim tehnikama prikaza
Na seriji sagitalnih, koronarnih i transverzalnih MR presjeka kroz područje mozga vide se supratentorijalno uredno položene cerebralne hemisfere. Obostrano frontalno subkortikalno vidi se nekoliko punktiformnih i mrljastih lezija hiperintenziteta signala u T2 mjerenom vremenu i FLAIR-u – dif.dg. kronične vaskularne lezije. Obje lateralne komore simetrične, uredne širine. Treća moždana komora medioponirana.
U infratentorijalnom području uredno konfigurirane cerebelarne hemisfere koje su fiziološkog intenziteta signala. Četvrta moždana komora primjerene veličine, u mediosagitalnoj liniji.
Niže položene cerebelarne tonzile koje prominiraju kroz foramen magnum za 5 mm.
Parcijalna “empty sella”.
Kavernozni sinusi kao i oba PC kuta ne pokazuju patomorfoloških promjena.
U DWI i ADC mapama ne vidi se akutnih ishemijskih lezija.
Kao nus nalaz vidi se desnostrana devijacija nosnog septuma sa spinom istog koja prominira u desni srednji nosni hodnik. Rubna hiperplazija sluznice etmoidnih celula.

Srdačan pozdrav!

9.3.2021

Odgovara

prof.prim.dr.sc. Nataša Klepac dr. med., spec. neurolog

Poštovani. Nalaz MR-a mozga pokazuje nekoliko promjena koje se mogu vidjeti u ljudi koji boluju od visokog krvnog tlaka i koji su starije životne dobi. Obzirom na Vašu mail adresu pretpostavljam da ste rođeni 1997. i svakako bih savjetovala da se javite neurologu koji Vas može pregledati i ovisno o tegobama koje imate interpretirati MR mozga. Nalazi dijagnostičkih pretraga (uključivši i MR) uvijek se trebaju interpretirati ovisno o simptomima koje imate.

Pozdrav!

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika