PET CT

NALAZ
PET/CT (niskodozni CT):
Učinjeno je snimanje cijelog tijela do proksimalnih dijelova natkoljenica. Stanje po totalnoj gastrektomiji
(22.11.2022.).
U regijama vrata ne nalazi se patološkog nakupljanja FDG-a.
U plućnom parenhimu i hilusima bez patoloških fokusa.
Stanje po totalnoj gastrektomiji uz formiranje ezofagoentero TL anastomoze i enteroentero anastomoze
sec. Braun – vidljivo je blago reaktivno nakupljanje FDG-a u području anastomoza no bez metaboličkih
znakova lokalne rezidue/recidiva. U stražnjem donjem medijastinumu u visini anastomoze vidi se
nekoliko limfnih čvorova uz fokalno patološko nakupljanje FDG-a (SUVmax= 10.3).
Fokalno patološko nakupljanje FDG-a vidi se u hipodenznoj leziji subdijafragmalno u VIII/IVa segmentu
jetre (SUVmax=7.3). U ostatku parenhima jetre bez patoloških fokusa.
U lijevom subfreniju neposredno uz dijafragmu vide se dva sitna fokusa naglašenije metaboličke
aktivnosti (SUVmax=2.8) – u projekciji istih uz dijafragmu interpolirana je vijuga kolona te opisano
može nakupljati odgovarati nespecifičnom nakupljanju u istima, no preporuča se praćenje.
Lijevo na posteriornoj stijenci rektuma izdvaja se polipozna promjena uz fokalno patološko nakupljanje
FDG-a (SUVmax= 9.2) – potrebna je endoskopska korelacija nalaza.
U ostalim parenhimnim organima abdomena i zdjelice bez patološkog nakupljanja FDG-a te bez
metabolički aktivnih limfnih čvorova.
U prikazanim dijelovima skeleta bez patološkog nakupljanja FDG-a.
Dijagnostički MSCT:
Pregled je učinjen u arterijskoj i portalnovenskoj fazi uz markaciju probavne cijevi gastrografinom.
Totalna gastrektomija u 11/22. (adenoca cum meta lymphnodorum).
Na presjecima učinjenim kroz područje mozga nema fokalnih lezija parenhima. Ventrikularni sustav je
simetričan, uredne širine i smještaja. Na presjecima učinjenim kroz područje vrata nema patološko uvećanih limfonoda.
Na presjecima učinjenim kroz područje toraksa nema infiltrativnih i nodoznih lezija parenhima. Aksilarno,
hilarno i medijastinalno nema patološki uvećanih limfonoda. Uz silaznu torakalnu aortu nekoliko
subcentimetarskih limfonoda. Nema pleuralnog izljeva.
Na presjecima učinjenim kroz područja abdomena pankreas i slezena su primjerenih veličina i pravilnih
kontura bez fokalnih lezija. Jetra je primjerene veličine s nekoliko cisti oba režnja od kojih je najveća
promjera 8mm. U IV. segmentu visoko hipodenzna lezija promjera 9mm. Uredan CT prikaz bilijarnog
sustava i nadbubrežnih žlijezda. Bubrezi primjerenih veličina, održane debljine parenhima bez litijaze i
zastoja. Mezenterijalno i retroperitonealno nema patološki uvećanih limfonoda. Infrarenalno AAA 31mm x
33mm bez disekcije i širenja u ilijačne arterije.
Na presjecima učinjenim kroz područje zdjelice nema slobodne tekućine. Mokraćni mjehur uredne debljine
stijenke bez intraluminalnih proliferata. Prostata 33mm x 57mm. Ingvinalno i zdjelično nema patološko
uvećanih limfonoda. Nodus 18mm x 23mm stijenke rektuma na 5 sati.
Skelet bez patološke pregradnje.
Zaključak:
PET/CT-om se vidi stanje po totalnoj gastrektomiji uz formiranje ezofagoentero TL anastomoze
i enteroentero anastomoze sec. Braun – vidljivo je blago reaktivno nakupljanje FDG-a u
području anastomoza no bez metaboličkih znakova lokalne rezidue/recidiva. U stražnjem
donjem medijastinumu u visini anastomoze vidi se nekoliko limfnih čvorova uz fokalno
patološko nakupljanje FDG-a – sekundarizmi.
Solitarna manja hipodenzna lezija u jetri – sekundarizam.
Polipozna promjena stijenke rektuma uz fokalno patološko nakupljanje FDG-a, može
odgovarati metabolički aktivna polipu no nije moguće isključiti ni sinhroni primarni proces potrebna je endoskopska korelacija nalaza.

7.3.2023

Odgovara

prof. dr. sc. Nataša Klepac dr. med., specijalist neurologije, subspecijalist neurodegenerativnih bolesti

Poštovana nalaz PET CT trebali bi prokomentirati s onkologom. Želim Vam svako dobro.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika