Kakva je razlika u lezijama te jesu li opasne?

Prije 15 godina imala sam ozljedu glave te mi je ostala lezija kao ugrušak krvi na desnoj strani glave izmedu lubanje i mozga i zbog toga radim MR svake godine,lezija je jos uvijek nepromijenjena. No na lijevoj strani mozga u nalazu sam imala subkortikalnu leziju bijele tvari koja je u zadnjem nalazu upisana kao hiperintenzivna lezija bijele tvari lijeve strane mozga. Možete mi odgovoriti koja je razlika u tim lezijama i koliko to može biti opasno.

2.5.2022

Odgovara

prof. dr. sc. Nataša Klepac dr. med., specijalist neurologije, subspecijalist neurodegenerativnih bolesti

Hvala Vam na pitanju. Hiperintenzivn  lezije u mozgu su područja koja se vide kao bjelkasta na snimkama MR mozge u takozvanom u T2-vremenu. Nalaze se u području bijele tvari mozga i ako su brojna mogu biti znak promjena u malim krvnim žilama koje opskrbljuju određene regije mozga. Kada je opskrba tih dijelova neadekvatna mogu se kao rezultat istog javiti promjene u koje vidimo kao hiperintezivne na MR snimkama. Opsežne promjene se mogu vidjeti u osoba starije životne dobi koje boluju od dijabetesa i visokog krvnog tlaka. Smatramo da su značajne ukoliko ih ima puno te je veliki dio mozga zahvaćen s njima.  Obzirom da ste naveli da je na Vašoj snimci MR-a nađena samo jedna lezija ona ne bi imala kliničko značenje. Što se tiče lezija koju ste opisali kao ugrušak krvi  ne znam o čemu se točno radi obzirom da se krvni ugrušci tijekom vremena razgrađuju bilo lijekovima bilo sami od sebe pa pretpostavljam da se ipak radi o nekom drugom stanju. Nadam se da sam Vam pomogla s odgovorom, želim Vam svako dobro i čuvajte se.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika