Parkinsonova bolest

Molim za informaciju, Da li postoji bolest sličnih simptoma, a da nije Parkinsonova bolest u pitanju? Tremora nemam; postoji usporenost; pokočenost vrata, ramena i ruku; zujanje u glavi(ušima) kao cvrčci; hod manje više normalan za 69-godišnjaka (ranije postojalo zanošenje u desno i naginjanje prema naprijed). Uzimao Azilect, zatim Mirapeksin i sada Nakom + Betaserc 16 mg 

8.6.2016

Odgovara

Belupo liječnik

 Nastanak Parkinsonove bolesti usko je povezan s nedostatkom dopamina, tj. propadanjem dopaminergičkih neurona u dijelu mozga koji se naziva “crna tvar” (supstantia nigra), a zadužen je za kontrolu voljnih pokreta. Levodopa je jedan od najdjelotvornijih lijekova i još uvijek predstavlja zlatni standard u liječenju Parkinsonove bolesti, a djeluje tako da se u mozgu direktno pretvara u dopamin i tako nadoknađuje nedostatak fiziološkog dopamina zbog kojeg i dolazi do razvoja ove bolesti. Napredovanjem bolesti i dugotrajnom primjenom, učinak levodope slabi, pa se stoga u terapiju uvode i drugi danas dostupni lijekovi. Simptome slične onima u Parkinsonovoj bolesti ima i veliki broj drugih neurodegenerativnih bolesti uzrokovanih infekcijama, toksinima, drogama i strukturnim oštećenjima mozga, pa ih je ponekad nemoguće razlikovati od Parkinsonove bolesti samo po kliničkoj slici. Ne postoji neki dijagnostički test, odnosno marker putem kojeg sa sigurnošću možemo reći da se radi o Parkinsonovoj bolesti, međutim dijagnoza se može s velikom sigurnošću postaviti na temelju kliničke slike. Kod određenog broja bolesnika pokazalo se da dijagnoza Parkinsonove bolesti nije točna i da spadaju u grupu Parkinson plus bolesti. To je posebna grupa bolesti, u kojima se javljaju simptomi kao u Parkinsonovoj bolesti, ali su posljedica oštećenja drugih dijelova mozga. Za taj sindrom karakteristično je da ne reagira dobro na lijekove.Opširna anamneza i dijagnostičke pretrage kao što je “neuroimaging” mogu pomoći u postavljanju konačne dijagnoze. Iz podataka koje ste naveli, može se zaključiti da se liječite u skladu sa smjernicama za liječenje Parkinsonove bolesti. Ukoliko lijekovima možete držati bolest pod kontrolom, tada se s velikom vjerojatnošću može zaključiti da se radi o Parkinsonovoj bolesti. Obzirom na dob, uz simptome Parkinsonove bolesti mogu biti udruženi i simptomi koji su posljedica degenerativnih procesa na kosti a i zglobovima, prvenstveno kralježnice. Ovi simptomi ne utječu na tok Parkinsonove bolesti, a mogu se simptomatski liječti drugim lijekovima, kao i provođenjem fizikalne terapije. Utvrđeno je da fizikalna terapija koristi bolesnicima s Parkinsonovom bolesti. Zbog ukočenosti smanjena je aktivacija mišića koji tako postaju sve ukočeniji i krući. Zato je važno suprostaviti se ovom krugu događanja te ostati aktivan uz što više svakodnevnih aktivnosti koje uključuju vježbanje. Iako vježbanje neće ukloniti simptome bolesti ili smanjiti njezinu progresiju, ono će poboljšati Vaše tjelesno i duševno stanje.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika