Fibrilacija atrija

Kardiologija

Kateterska ablacija u liječenju fibrilacije atrija

Starenjem stanovništva povećava se incidencija jedne od najčešćih srčanih aritmija, fibrilacije atrija (treperenje srčanih pretklijetki). Fibrilacija atrija povećava rizik nastanka moždanog udara, srčanog zatajenja, srčane smrti, smanjuje kvalitetu života bolesnika. Glavni cilj liječenja fibrilacije atrija je ponovna uspostava normalnog sinusnog ritma srca, a ukoliko se ne uspije, tada je važna kontrola srčane frekvencije. U prevenciji […]

Kardiologija

Fibrilacija atrija i terapija

Kardiologija

Fibrilacija atrija i antikoagulantna terapija

FA se jednostavno dijagnosticira snimanjem 12-kanalnog elektrokardiograma (EKG). Često bolesnici koji imaju FA ne moraju osjećati nikakve simptome.

Kardiologija

Hipertenzija i fibrilacija atrija

Fibrilacija atrija prisutna je u 1% do 2% odrasle populacije, a u dobi od 80 i više godina oko 15% ima fibrilaciju atrija…

Kardiologija

Fibrilacija atrija – terapija

Kardiologija

Trajanje spavanja i fibrilacija atrija

Trajanje spavanja kraće od 6 sati i duže od 8 sati spada u nove kardiovaskularne čimbenike rizika.

Kardiologija

Fibrilacija atrija i hipertrofijska kardiomiopatija

Fibrilacija atrija najčešća je srčana aritmija u svakodnevnoj kliničkoj praksi, a njezina učestalost se povećava u starijoj životnoj dobi bolesnika. Ovu srčanu aritmiju možemo ustanoviti u koronarnih bolesnika, u bolesnika sa zatajenjem srca, u bolesnika sa srčanim greškama i bolesnika s kardiomiopatijama.

Kardiologija

Konzumiranje alkoholnih pića i fibrilacija atrija – 2. dio

Rezultati meta-analize 23 studije koje su provedene na 29 547 ispitanika pokazuju da je blago konzumiranje alkoholnih pića povezano sa srednje visokim kardiovaskularnim rizikom.

Kardiologija

Može li od antikoagulantne terapije doći do ovih nuspojava?

Kardiologija

Konzumiranje alkoholnih pića i fibrilacija atrija – 1. dio

Konzumiranje većih količina alkoholnih pića doprinosi nastanku kardiovaskularnih bolesti. Poznata je povezanost između prekomjernog konzumiranja alkoholnih pića i pojave fibrilacije atrija…

Kardiologija

Dijastolička disfunkcija srca – 2. dio

Bolesnici sa zatajivanjem srca s očuvanom istisnom frakcijom lijeve klijetke obično su starije životne dobi, ženskog spola, dijabetičari, imaju prekomjernu tjelesnu težinu i povišeni krvni tlak…

Kardiologija

Razlike između žena i muškaraca s fibrilacijom atrija

Poznato je da je fibrilacija atrija najčešća je aritmija srca. Međutim, nešto manje su poznate razlike između žena i muškaraca s fibrilacijom atrija…

Kardiologija

Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost

Od sredine devesetih godina dvadesetog stoljeća od kada je uveden u kliničku praksu, valsartan je široko propisivani lijek kojemu su se širile indikacijska područja, od arterijske hipertenzije, na područje srčanog zatajivanja, stanja nakon preboljelog infarkta miokarda te i kod dječje populacije s hipertenzijom…

Kardiologija

Fibrilacija atrija

Fibrilacija atrija je poremećaj srčanog ritma koji nastaje kao posljedica problema s električnim sustavom srca…

Kardiologija

Nefarmakološko liječenje fibrilacije atrija – 2. dio

Kateterska ablacijska izolacija plućih vena uspješno se koristi u liječenju fibrilacije atrija oko 15 godina. Od početka primjene do danas u svijetu dramatično raste broj ovih procedura u liječenju fibrilacije atrija. Prema sadašnjim smjernicama ablacijska izolacija plućnih vena smatra se terapijom prve linije u simptomatskih bolesnika s paroksizmalnom fibrilacijom atrija koja je refraktorna na medikamentnu […]

Kardiologija

Fibrilacija atrija i fizikalna terapija