Zanima me Vaše mišljenje o nalazu sa magneta glave

Pozdrav, zanima me misljenje o nalazu sa magneta glave
Kod MRI mozga intenzitet signala moždane supstance infra i supratentorijalno je primjeren uz
medioponiranu, primjereno kalibriranu četvrtu moždanu komoru. Cerebelarne tonzile su u nivou foramen
magnuma. PCU su slobodni. Ubjedljive asimetrije hipokampalnih regija se ne uoči. CC je očuvanog
intenziteta signala. Znakova restrikcije difuzije se ne uoči. Nema pomaka mediosagitalnih struktura. Treća i
bočne moždane komore su primjerenog smještaja, forme, blago asimetrične širine bočnih moždanih
komora na račun nešto šire desne bočne komore u odnosu na lijevu. U orbitama i selarnoj regiji se ne uoči
upadljivih patomorfoloških promjena. Hiasma nervi optici je odgovarajućeg smještaja, veličine i intenziteta
signala.
ZAKLJUČAK: Upadljivih patomorfoloških promjena u moždanom parenhimu se ne uoči. Blaga asimetrija
širine bočnih moždanih komora – anatomski varijetet

25.7.2023

Odgovara

prof. dr. sc. Nataša Klepac dr. med., specijalist neurologije, subspecijalist neurodegenerativnih bolesti

Poštovani hvala Vam na pitanju. Vaš nalaz MR snimke mozga je u potpunosti uredan. Nadam se da sam Vam pomogla s odgovorom. Želim Vam svako dobro.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika