EEG nalaz upućuje na disfunkciju frontotemporalnih regija obostrano.

Osnovnu cerebralnu aktivnost čine alfa talasi umjerenih amplituda sa frek. od 10 do 11c/sek. Reakcija zaustavljanja dobro izražena. Nema paroksizama. Tokom snimanja pojava sporijih, viših i strmih talasa iznadd frontotemporalnih regija obostrano. Za vrijeme HV i IFS iste promjene.

29.3.2017

Odgovara

Irena Matić-Trputec dr.med.

Obratite se specijalistu neurologu koji će ovaj nalaz koristiti zajedno s ostalim nalazima i u svjetlu drugih eventualnih kliničkih simptoma. Drugim riječima, ne treba se fokusirati samo na EEG nalaz nego ga treba interpretirati zajedno sa svim ostalim raspoloživim podacima. Važno je da učinite neuroradiološku obradu, po odluci neurologa možda i MR mozga. 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika