Farmakorezistentna epilepsija

koristim terapiju

Levetiracetam (mg): 1500+0+1500
LAMIKLTAL(mg): 250+0+250
Lyrika(mg):300+0+300

I uz ovu terapiju imam napade

Postoji li neka druga kombinacija lijekova sa kojom bi se mogli kontrolirati ili svesti napade na minimum

14.12.2016

Odgovara

Irena Matić-Trputec dr.med.

Farmakorezistentna epilepsija može uzrokovati poremećaje kognitivnih, psihičkih i drugih funkcija što može znatno otežati liječenje i uzrokovati više smetnji od samih napadaja. Potrebno je što prije postići brzu i učinkovitu kontrolu napadaja. Elektrofiziološka i genetička obrada može donekle predvidjeti pojačanu otpornost na antiepileptičku terapiju, a kako se farmakorezistencija razvija već vrlo rano u tijeku bolesti, novija saznanja preporučuju što ranije uključivanje levetiracetama u terapiju.  U nastojanju postizanja kontrole napadaja odabire se antiepileptički lijek prema važećim terapijskim smjernicama za određene vrste epilepsija i epileptičkih sindroma. Ukoliko naša dijagnostička obrada nije zadovoljavajuća, postoji opasnost odabira pogrešnog antiepileptičkog lijeka. Neadekvatna dijagnostička obrada uz lošu anamnezu, kao i određivanje krive doze lijeka, može rezultirati slabom suradnjom radi nuspojava kao i slabom kontrolom napadaja. Najčešći lijekovi prvog izbora u liječenju epilepsija se metaboliziraju putem jetre te stoga zahtijevaju praćenje razine lijeka u krvi. Nuspojave poput porasta tjelesne mase, gubitka kose, tremora, lezije jetre i bubrežnih kamenaca, uzevši u obzir preporučeno višegodišnje uzimanje antiepileptičkog lijeka, mogu biti uzrokom odustajanja od terapije uz slabu kontrolu napadaja. Mehanizam djelovanja levetiracetama razlikuje se od mehanizama ostalih antiepileptičkih lijekova što ga čini potencijalnim lijekom za pokušaj uspješne zaštite od napadaja osobito kod bolesnika koji su već isprobali ili primaju druge antiepileptičke lijekove čiji mehanizmi djelovanja nisu bili uspješni. Farmakokinetički profil levetiracetama je linearan uz vrlo nisku varijabilnost među bolesnicima kao i kod istog bolesnika, što ga čini jednostavnim za korištenje uz lako predvidljive razine lijeka u plazmi.

Obzirom da uzimate dosta antiepileptika, možda će biti potrebna hospitalna obrada kako bi se napadaji mogli opservirati a potrebne doze lijekova titrirati i procijeniti najučinkovitija terapijska kombinacija. Prethodno je potrebno obaviti pregled u ambulanti za epilepsiju.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika