kičma

Poštovani ,
molim Vas za tumacenje nalaza u nastavku. Trenutno prisutni simptomi su blaga bol u grudnom dijelu kicme koja se siri na vrat i na lijevu ruku kao i otežano disanje. Razne pretrage urađene sve je ok osim ovog nalaza.

MRI PREGLED TORAKALNOG SEGMENTA KiČMENOG STUBA
Očuvana torakalna kifoza sa blagom dekstrokonveksnom skoliozom. Normalno održan korporalni porodak, bez alokacija sa Schmorll hemijama pokronnih ploča Th6-12 uz blago sniženje visine za 2-3mm tijela Th7,8 i 9. Kičmena moždina je normalne morflogije bez znakova fokalnnihi Ili difuznih patoloških signala mijelopatije I bez sirinksa.
Na Th4-5 Nivou očuvana vlsina IV prostora sa umjerenom desikacjom IV diska ber protruzije ili anuLarnog bubrenja . IV forameni su uredne ŠIrine spinalni kanala je lijevo dorzaIno redukovan subarahnoidalni prostor usljed deg.artrončnih prrnjena koje se utiskuju prema kičmenoj moždini sa kojom su u kontaktu bez mijelopatije
Na Th5-6 očuvana visinaa IV prostora sa umjerenom desikacijom diska tr dorzomedijalnom protruzijom koja granično stenozira spinalni kanal na AP ddijametar od 9mm sa utiskivanjem u kičmenu moždinu koji se sa 6mm sužava na 4mm I bez danas aktuelne mijelopatije.
Na ostalim nivoima nema znakova hernijacija IV diska uz očuvanu širinu spinalnog kanala I neuralnih foramena obostrano. Neuralni forameni na svim prikazanim segmentima slobodni u paraspinalnim zonama nema peridikularnih cisti.
ZAKLJUČAK: 1) NA Tn4-5 NIVOU LIJEVO. DEG.PROMJENE LIJEVOG ZGLOBA SA UTISKIVANJEM U SPINALNI KANAL. REDUKUJE SUBARAHNOIDALNI PROSTOR SA KONTAKTOM NA KIČMENU MOŽDINU BEZ AKTUELNE MIJELOPATUE.
2) NA TH5-6 NIVOU DORZOMEDIJALNA PROTRUZUA IV DISKA SA UTISKIVANJEM U KIČMENU MOŽDINU BEZ AKTUELNE MIELOPATIJE TE GRANIĆNO STENOZIRA SPINALNI KANAL.
3) UMJERENE DEG.SPONDILOTIDNE PROMJENE TORAKALNE KiČME SA SCHMORLL HERNIJAMA POKROVNIH PLOCA TE POĆETNIM SNIŽENJEM VISINE Th7. 8 I 9 PRSLJENA.

HVALA!

12.6.2017

Odgovara

Irena Matić-Trputec dr.med.

Na nalazu MR grudnog dijela kralježnice opisuje se izgled kralješaka, međukralježničkih ploča te položaj u prostoru i orijentacija grudnog dijela kralježnice. Međukralježnička ploča (diskus) je vezivno elastična tvorevina koja se nalazi između dva kralješka. Diskus služi kao neka vrsta „amortizera“, jer apsorbira opterećenje i omogućava bolje prianjanje kralježaka jedan na drugog. Diskus je građen od dva dijela. Unutarnji dio diskusa je meka i želatinozna tvorevina, koju izvana obavija ligamentarni prsten građen od vezivnog tkiva. Kralješci su međusobno povezani tako da tvore koštani (spinalni) kanal kroz koji prolazi kralježnična moždina. Svaki kralježak ima na obje strane po jedan otvor kroz koji izlaze živci za strukture koje se nalaze u tom dijelu tijela.

Degeneracija diskusa označava proces postupnog trošenja i propadanja diska i samog kralješka uslijed uporabe, odnosno kretanja i opterećivanja kralježnice. Degeneracija je dio normalnog procesa starenja. Uslijed procesa degeneracije dolazi do promjena na diskovima kralježnice koje mogu biti uzrokom razvoja brojnih bolesti i bolnih stanja (spinalna stenoza, radikulopatija, diskus hernija, artroza). Starenjem dolazi do promjena u strukturi diska. Poznato je i kako na brzinu procesa degeneracije diska utječu i genetski (nasljedni) faktori. Proces degeneracije ima svoj tijek. Najprije jezgra diska počinje gubiti vodu, postaje tvrda i gubi sposobnost apsorpcije opterećenja (sile). Starenjem ligamentarni prsten oko jezgre diskusa gubi svoja elastična svojstva, te može doći do njegova oštećenja i pucanja uslijed čega želatinozna jezgra „iscuri“ izvan diskusa. Pojam ispupčen disk odnosno protruzija međukralježne pločice je zapravo naziv za brojne medicinske probleme, povezane s oštećenim međukralježnim diskom, no protruzija najčešće znači izbočenje vanjske stijene međukralježne pločice, gdje ne dolazi do izlijevanja tekuće sredine diska. Ako protruziju ne liječimo, oštećenje diska može se razviti u herniju odnosno ekstruziju diska, što znači, da je vanjska stijena diska puknula te kroz nju  teče tekuća sredina diska. Također, starenjem dolazi do postupnog gubitka koštane mase zbog čega kralješci postaju porozniji i skloniji deformacijama. Bol izazvana degeneracijom je obično mehanička. Mehanička bol je uzrokovana procesom degeneracije i sužavanja prostora između kralježaka kao posljedice degenerativnog procesa, ili je posljedica ozljede (pad, udarac). Kod pojave mehaničke boli ne dolazi do pritiska na leđnu moždinu ili korjenove živaca. Obično se pogoršava nakon aktivnosti. Javlja se u području leđa, a može se širiti i u kukove, stražnjicu i bedra (ne prelazi ispod koljena).

1.) Na zglobu koji povezuje 4. i 5. grudni kralježak vidljive su degenerativne promjene diskusa. Nastale degenerativne promjene dotiču kičmenu moždinu ali nema znakova njenog oštećenja (mijelopatije).

2.) Na zglobu koji povezuje 5. i 6. kralježakvidljive su promjene u smislu protruzije diska s pritiskom na kičmenu moždinu, također bez vidljivih znakova mijelopatije.

3.) Položaj kralježnice u prostoru pokazuje blagu skoliozu u grudnom dijelu. Simptomi skolioze su postranično iskrivljenje kralježnice s rotacijom kralježaka oko uzdužne osi i rotacijom kralježnice. Schmorlove hernije su utisnuća intervertebralnih diskova u pokrovne plohe kralježaka i najčešće nemaju simptoma. Vidljive su na zglobovima od 6. do 12. grudnog kralješka.

Degenerativne promjene diskova mogu biti uzrok bolova i smetnji osjeta, smanjenja mišićne snage, trnjenja, križobolje i drugo. Zato je najbolje da se sa ovim snimkama uputite nekom liječniku koji se bavi kralježnicom, koji će nakon kliničkog pregleda Vas i pregleda snimaka znati na koji način da Vam pomogne.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika