Što znači nalaz APTV?

Poštovani,

molim Vas informaciju što znači ovaj nalaz aptv- 35.6 referentni interval 24.0.-34.0,
aptv- omjer 1.2 referentni interval 0.8-1.2
fibrinogen 2.4 referentni interval 2.0-4.0

Ostatak nalaza vađenja krvi je sve unutar granica.

29.7.2022

Odgovara

Irena Matić-Trputec dr.med.

Poštovani!

Mjerenje APTV (aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena) predstavlja brzi test za poremećaje unutrašnjeg puta zgrušavanja. Služi kao screening-test za poremećaje koagulacije, naročito prije kirurških zahvata, tako da je moguće otkriti hemofiličare i dati im potrebnu terapiju. Koristi se i za praćenje heparinske terapije.

Javite se liječniku kojem je poznata svrha zbog koje Vam je ordinirana ova pretraga čije rezultate treba sagledati u svjetlu Vašeg općeg zdravstvenog stanja i eventualno postojećih dodatnih zdravstvenih rizika.

Svako dobro!

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika