Visok LDH

Nakon infarkta koji je bio 19.3.2016. povišen je LDH i iznosio je oko 570, a sada se povećao na 592.
Moja doktorica kaže da se to polako snižava, al on se povećava.
Imam bolove u mišićima od svih beta blokatora / 3 razna do sada/ a u kombinaciji sa statinima još puno jače. Čekam nalaze pretraga na statine, a da me boli i od beta blokatora mi nitko ni ne vjeruje… isto tako mi kažu da povišen LDH nema veze sa bolovima.

16.11.2016

Odgovara

Irena Matić-Trputec dr.med.

LDH (laktat dehidrogenaza) je enzim koji se nalazi u skoro svim stanicama u našem tijelu. Zbog toga postoje osjetljiviji pokazatelji srčanog ošetećanja od praćenja vrijednosti LDH u krvi. Povišen LDH se javlja 24-48 sati nakon početka akutnog infarkta, maksimum doseže nakon 3-5 dana, a normalizira se nakon 8-14 dana. Koncentracija ovog enzima u tkivima je 1500 do 5000 puta veće nego u krvi. Zbog toga i malo oštećenje tkiva ima za posljedicu značajni porast ovog enzima izmjerenog u krvi. Obzirom na rasprostranjenost ovog enzima u tijelu, povišena razina LDH može ukazivati na razne bolesti i stanja.

Ukoliko postoje povišene koncentracije ukupnog kolesterola, LDL-kolesterola, apolipoproteina B i triglicerida, indicirana je primjena statina, uz obveznu dijetu. Statini se također koriste za prevenciju kardiovaskularnih događaja kod pacijenata s povećanim rizikom. Ovi lijekovi mogu u rijetkim slučajevima djelovati na skeletne mišiće uzrokujući mijalgiju, miozitis i miopatiju koja može progredirati do rabdomiolize, potencijalno po život opasnog stanja karakteriziranog značajno povišenom koncentracijom kreatin fosfokinaze (CPK) – više nego deseterostruko viša od gornje granice normale, mioglobinemijom i mioglobinurijom koje mogu dovesti do zatajenja bubrega. Kod bolesnika s povećanim rizikom za rabdomiolizu, potrebno je odrediti vrijednosti CPK prije započinjanja liječenja statinom. Potrebno je također voditi računa o farmakološkim kombinacijama, jer statini u kombinaciji s nekim lijekovima mogu stupiti u klinički značajne interakcije.

Pri primjeni nekih beta-blokatora prijavljene su nuspojave kao što su slabost mišića i grčevi, kao i  bolovi u ekstremitetima.

Obzirom na tegobe koje navodite, potrebno je u dogovoru s vašim liječnikom prijaviti nuspojave na lijekove koje koristite te tu činjenicu uzeti u obzir prilikom odabira alternativne terapije. Po savjetu liječnika i uz uvažavanje drugih pripadajućih simptoma, možda će biti potrebno napraviti dijagnostičku obradu kako bi se utvrdio potencijalni uzrok povišenja LDH.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika