Možete li mi objasniti što znaći nalaz: Bris cerviksa bakteriološki aerobno, rezultati nalaza: Kvasci.

Poštovani, možete mi objasniti što znaci nalaz Bris cerviksa bakteriološki aerobno, rezultati nalaza; Kvasci.
Napomena: U direktnom mikroskopskom preparatu bojanom po Gramu nisu viđeni PMN.

22.5.2023

Odgovara

---

Poštovana,

obrisak cerviksa na aerobne bakterije trebao bi pokazati prisustvo istih. Ako su izolirane navodi se koji su to mikroorganizmi u kojem broju i tada se navodi i antibiogram. tj. na koje lijekove je mikroorhanizam osjetljiv. Ukoliko nije izolitana bakterija, nalaz je negativan. U Vašem slučaju su izolirani  kvasci. To su gljivice, najčešće iz roda Candida. Znači da imate gljivičnu infekciju te je potrebno uzeti antimikotike. No ponekad gljivice znaju kolonizirati cerviks tako da maskiraju nalaz obriska.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika