Možete li mi protumačiti nalaz testa krvi na Candidu albicans?

Može li tumačenje nalaza testa krvi na candidu?Može li tumačenje nalaza testa krvi na candidu?(S) IgM antitijela na Candidu albicans 1 DU (S) IgG antitijela na Candidu albicans 10 DU negativno granično negativno <9 granično 9-11 pozitivno >11 negativno <9 granično 9-11 pozitivno >11

28.8.2023

Odgovara

Lovorka Vidović Gajger, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, subspec. fetalne medicine i opstetricije

Poštovana,

pvećanje koncentracije IgM protutjela ukazuje na akutnu, svježu infekciju sa Candidom albicans. Prisurnost protutjela iz klase IgG govore u prilog kronične infekcije. Nalaz svakako predočite nadležnom liječniku koji Vas je uputio na pretragu.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika