Trudnoća i antibiotik – je li ovo sigurno uzimati?

Pozdrav,

Zbog izolirane bakterije morganella morganii i e coli, obe 10 ⁴, dobila sam terapiju Ciprinol 500, 2×1. Vidim da lijek spada u skupinu C, a ja sam sada u 33 tjednu trudnoće pa me zanima je li sigurno za uzimanje?
Unaprijed hvala!

20.11.2023

Odgovara

Lovorka Vidović Gajger, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, subspec. fetalne medicine i opstetricije

Poštovana,

ciprofloksacin pripada grupi kinolona. Dostupni podaci koje navodi proizvođač lijeka o primjeni ciprofloksacina na trudnicama pokazuju da on ne dovodi do malformativne ili feto/neonatalne toksičnosti. Studije na životinjama ne pokazuju izravne ili neizravne štetne učinke s obzirom na reproduktivnu toksičnost. U mladunčadi i nerođenih životinja izloženih kinolonima uočeni su učinci na nezrelu hrskavicu, pa se ne može isključiti da ovaj lijek može uzrokovati oštećenja zglobne hrskavice u nezrelih organizama/fetusa čovjeka. Primjena tog lijeka u trudnoći ovisi o pažljivoj procjeni omjera koristi i rizika.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika