Molio bih vas objašnjenje nalaza!

Poštovani,
Molim Vas da li mi možete pojasniti MR nalaz ukratko. Naime imam podosta neuroloških/fizičkih simptoma. No i dalje ostaje samo sumnja na MS.

Uputna dijagnoza:

Hypothyreosis. Vitiligo. Diseminirani proces CNS in obs.

Nalaz MR pregleda

Datum pregleda:

11.03.2022.

KONTROLNI MR PREGLED ENDOKRANIJUMA:

Načinjeni su T1/T2 sagitalni, T2/ FLAIR/DWI/T2GRE/T1IR transverzalni tomogrami, T2 koronalni, ciljani T2 parakoronalni tomogrami hipokampalne regije, ciljani T2 i bFFE (submilimetarski) transverzalni tomogrami zadnje lobanjske jame. Pregled dopunjen 3dHR T1/Flair sekvencama sa multiplanarnim rekonstrukcijama korteksa. Izvršeno je poređenje sa prethodnim MR pregledom29.09.2020. (Medikol, Osijek.).

Analizom dobijenih tomograma i poređenjem sa prethodnim MR pregledom evidentira se sledeće: 1. Stacionaran status u endokranijumu u odnosu na prethodni MR pregled, bez intervalno novonastalih lezija u

moždanom parenhimu. 2. Ekstracerebralni likvorski prostori frontoparijetalno lako naglašeni na konveksitetima. Komorni sistem uredne morfologije i volumena. Prisutni naglašeni perivaskularni prostori, frontoparijetalno, paratrigonalno obostrano, diskretno u regiji bazalnih ganglija subokcipitalno obostrano.

3. Uz naglašene perivaskularne protre frontalno i delom insularno evidentno par pojedinačnih zona sa MR

odlikama mikroglioze (T2/FLAIR hiperintenziteta, bez DWI i T2gre ekvivalenta) koreliraju sa početno transformisanim perivaskularnim prostorima. Mala okruglasta zona opisana na inicijalnom pregledu kao iregularan signal na T2 (FASI-engl. focal area of signal intensity) u subkorteksu leve cerebelarne hemisfere paravermijalno u nivou gornjeg cerebelarnog pedunkula, stacionarne je nespecifične morfologije volumena( prečnik od oko 5mm).

4. Diskretna dismorfija korpus kalozuma. U moždanom parenhimu supra- infratentorijalno, ne uoče se druge promene morfologije i signala. Nema zona difuzione restrikcije, kortikalne ili lakunarne ishemije bazalnih ganglija, intrakranijalne hemoragije, niti fokalnih ili difuznih lezija bele mase.

5. Koštana sela uredne morfologije, prisutna manja remnant cista Rathke-ovog špaga, stacionarne morfologije. Orbite bez MR detektabilnih patoloških promena. Na nativnim tomogramima u projekciji cisternalnih i meatalnih segmenata oba statoakustička nerva, kao i u unutrašnjim slušnim kanalima bez MR detektabilne patologije. Foramen magnum, pontocerebelarni uglovi kraniocervikalni prelaz su slobodni. Hipoplastični frontalni sinusi, blag edem sluznice u nosnim hodnicima, etmoidu i prominentnije u oba maksilarna sinusa. Remnant adenoidne vegetacije sa mikrocističnim zonama.

ZAKLJUČAK: 1. KONTROLNI MR PREGLED BEZ INTERVALNO NASTALE RAZLIKE U ENDOKRANIJALNOM STATUSU U ODNOSU NA PRETHODNI MR PREGLED (septembar 2020.); NE UOČI SE POSTOJANJE INTERVALNO NOVONASTALIH LEZIJA..

2. PERZISTIRAJU SA NEPROMENJENIM MR ODLIKAMA, DISTRIBUCIJOM I VOLUMENOM RETKE POJEDINAČNE TAČKASTE ZONE MIKROGLIOZE UZ NAGLAŠENE PERIVASKULARNE LIKVORSKE PROSTORE FRONTOINSULARNO OBOSTRANO I MALA NESPECIFIČNA ZONA U SUBKORTEKSU LEVE CEREBELARNE HEMISFERE PARAVERMIJALNO. AKTUELNO NEMA ELEMENATA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOZU DEMIJELINACIJE.

3. IZUZEV NAVEDENOG U MOŽDANOM PARENHIMU BEZ PRISUTNIH PAT. PROMENA. Kontrola u skladu sa kliničkim interesom.

11.5.2022

Odgovara

prof. dr. sc. Nataša Klepac dr. med., specijalist neurologije, subspecijalist neurodegenerativnih bolesti

Poštovani hvala Vam na pitanju. Kontrolni nalaz MR-a mozga nije potvrdio dijagnozu multiple skleroze niti demijelinizacije središnjeg živčanog sustava. Savjetovala bih Vam da se javite svom neurologu s ovim nalazom kako bi se dogovorili za daljnji dijagnostički i terapijski postupak ovisno o tegobama koje imate. Nadam se da sam Vam pomogla s odgovorom, želim Vam svako dobro i čuvajte se.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika