Poremećaj ličnosti

Psihijatrija

Samoozljeđivanje – 2. dio

Mnoge osobe koje to čine vrlo su svjesne svojih ozljeda i ožiljaka, osjećaju se krive zbog svog ponašanja, pa često na razne načine (između ostalog i odjećom) prikrivaju svoje ponašanje, a mjesta na kojima se osoba samoozljeđuje često su skrivena da ih drugi ne bi vidjeli…

Psihijatrija

Kompulzivno kupovanje – ovisnost modernog doba

Preokupiranost kupovanjem, kao i popratni impulsi i ponašanje, uzrokuju značajne posljedice, koje utječu na socijalno i radno funkcioniranje ili rezultiraju financijskim problemima, a ne događaju se za vrijeme manije (faza u okviru bipolarnog afektivnog poremećaja).

Psihijatrija

Specifičnosti diferencijalne dijagnostike i terapije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja

Imajući u vidu model razvoja psihotičnih poremećaja od ranih nespecifičnih simptoma preko „DUP-a“ (trajanja neliječene psihoze) do postavljanja dijagnoze akutnog psihotičnog poremećaja, danas u svakodnevnoj kliničkoj praksi možemo identificirati brojne specifičnosti diferencijalno dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja…

Psihijatrija

Borim se sa svojim emocijama, radi čega imam probleme privatno i poslovno. Imam li ja poremećaj ličnosti?

Psihijatrija

Samoozljeđivanje – 1. dio

Samoozljeđivanje (namjerno samoozljeđivanje) definirano je kao namjerno, direktno ozljeđivanje tijela, bez suicidalne namjere…

Psihijatrija

Poremećaji ličnosti

Poremećaji ličnosti su heterogena skupina poremećaja i rastući dijagnostički kriteriji u kliničkoj medicini. Učestalost u općoj populaciji svih poremećaja ličnosti je i do 15 posto.