Sindorm pečenja u ustima

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Sindrom pečenja u ustima – 4. dio

Dijagnoza bolesti Radiološka obrada. MR mozga se predlaže ukoliko se prezentacija boli čini netipičnom i ako postoji poremećaji u osjetu ili funkciji mišića na licu i u usnoj šupljini. To može uključivati ​​nalaze osjetnih i/ili motornih poremećaja ili bilo koji drugi simptom koji upućuje na poremećaj središnjeg živčanog sustava. Poremećaj u izlučivanju sline (sindrom sicca) […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Sindrom pečenja u ustima – 3. dio

Dijagnoza bolesti Dijagnoza sindroma pečenja u ustima smatra se dijagnozom isključivanja, dakle kada se eliminiraju svi sekundarni čimbenici koji mogu biti uzrok navedenih simptoma tada se može postaviti ova dijagnoza.  Sveobuhvatna povijest bolesti, uključujući i potpuni pregled trenutnih lijekova, zajedno s općim pregledom cijelog tijela su ključni pri postavljanje ove dijagnoze. Treba detaljno ispitati bolesnikove […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Sindrom pečenja u ustima – 2. dio

Uzrok nastanka bolesti Patofiziologija sindroma pečenja u ustima je uglavnom nepoznata i najvjerojatnije se manifestira kao posljedica višestrukih čimbenika, uključujući interakciju psihološkog stanja s fiziološkim čimbenicima. Budući da sindrom pečenja u ustima primarno utječe na žene u postmenopauzi, neki istraživači su sugerirali da promijenjene razine ženskih spolnih hormona u razdoblju od perimenopauze do postmenopauze mogu […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Sindrom pečenja u ustima – 1. dio

Uvod Sindrom pečenja u ustima (eng. Burning mouth syndrome, BMS) je nelagoda ili bol, nepoznatog uzroka, koja pogađa bolesnike s klinički normalnom sluznicom usne šupljine, dakle u odsutnosti bilo kakve organske bolesti. To je prvenstveno dijagnoza isključenja koja se temelji na subjektivnim simptomima. Bolesnici sa sindromom pečenja u ustima također mogu imati subjektivno suhoću u […]