U rađaonici – VIII dio: Carski rez

Učestalost porođaja carskim rezom (lat. Sectio caesarea, SC), odnosno operativno dovršenje trudnoće u porastu je zadnjih 20-ak godina. Primjerice, u RH se 1992. svega 7-8% trudnoća dovršlo operativnim putem, 2003. 15-16%, danas još koji postotak više.

Učestalost porođaja carskim rezom (lat. Sectio caesarea, SC), odnosno operativno dovršenje trudnoće u porastu je zadnjih 20-ak godina. Primjerice, u RH se 1992. svega 7-8% trudnoća dovršilo operativnim putem, 2003. 15-16%, danas još koji %-tak više; u Sjevernoj Americi i nekim zemljama Zapadne Europe je još prije nekoliko godina postotak dovršenja trudnoća carskim rezom bio oko 21%. Tumačenja takvog trenda je više, no to izlazi iz okvira ovog teksta, pa o tomu nećemo raspravljati.

Kada se trudnoća dovršava carskim rezom?

Postoji elektivni (planirani) i hitni carski rez. Trudnoća se planira dovršiti operativnim putem u slijedećim situacijama:

  • kod fetopelvine disproporcije,
  • nakon prethodnog poroda carskim rezom unutar 2 godine,
  • kod nepovoljnog položaja djeteta,
  • kod placente previje,
  • u starije trudnice, višeplodne trudnoće, gestacijskog dijabetesa uz procijenjenu težinu djeteta preko 4200 g te
  • uz neke, određene bolesti ili stanja majke (npr. anomalija zdjelice, neuroloških, psihijatrijskih bolesti).

Trudnoća se dovršava hitnim carskim rezom kod:

  • prijeteće asfiksije ploda (temeljem CTG-zapisa, nalaza pH-metrije, partograma)

U RH, u državnim rodilištima, ne postoji mogućnost osobnog odabira porođaja carskim rezom. No u svijetu se i želja trudnice prihvaća kao indikacija, pa je i to jedan od razloga zašto je u svijetu učestalost porođaja carskim rezom viša nego u nas.

Kakva je priprema za porod carskim rezom?

Trudnice u kojih se trudnoća planira dovršiti carskim rezom obavezno budu zaprimljene u bolnicu barem jedan dan prije planiranog zahvata, s nalazima kompletne prijeoperacijske obrade (laboratorijske pretrage, mišljenje interniste i/ili anesteziologa).

Anestezija kod carskog reza

Carski rez može se obaviti u općoj endotrahealnoj anesteziji ili regionalnoj, spinalnoj. U potonjoj je rodilja budna (nema osjeta od trbuha naniže) i odmah vidi novorođenče, pa često trudnice i same predlože taj vid anestezije i, ukoliko nema kontraindikacija, zahvat se i obavi u spinalnoj anesteziji.

Jesu li moguće komplikacije tijekom carskog reza?

Naravno, jesu. O tome trudnica također bude unaprijed upoznata i svojim vlastoručnim potpisom jamči kako razumije situaciju. No, kao i kod svake operacije i ovdje vrijedi – ako se sve napravi po pravilima struke, mogućnost komplikacija je minimalna.

Iza poroda carskim rezom

Iza operativnog dovršenja trudnoće, neovisno u kakvoj je anesteziji zahvat rađen, trudnica pod osobitim nadzorom bude još 2 sata, a zatim se premjesti u odjel, gdje je do otpusta iz rodilišta.
Uobičajeno se otpust rodilje iz rodilišta nakon operativnog dovršenja poroda, ako nema komplikacija, planira peti dan po porodu.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika