Bol u prsima 3. dio

U novom članku želio sam navesti nekoliko primjera boli u psima iz dugogodišnje liječničke prakse. U opisanim slučajevima bol u prsima nije bila uzrokovana bolestima srca.

U novom članku želio sam navesti nekoliko primjera boli u psima iz dugogodišnje liječničke prakse. U opisanim slučajevima bol u prsima nije bila uzrokovana bolestima srca. Nadam se da će ovi primjeri pomoći većem broju čitatelja da nađu odgovore na neka pitanja u svezi boli u prsima, a  koja ih zaokupljaju i zbog kojih su zabrinuti i boje se za svoje zdravlje.

Prvi primjer: U hitnu službu Doma zdravlja u nekoliko navrata dolazio je muškarac srednje dobi, prekomjerne tjelesne težine, pušač do 20 cigareta na dan zbog osjećaja boli u gornjem dijelu trbuha sa širenjem u sredinu prsiju. Bol je bila trajanja od par minuta do nekoliko sati. Upućen je u hitnu službu bolnice, a temeljem anamneze, kliničkog pregleda i učinjenih dijagnostičkih postupaka isključena je bolest srca, a ustanovljeni su žučni kamenci koji su uzrokovali bol u gornjem dijelu trbuha i u prsima. U bolesnika je kasnije učinjena operacija žučnih kamenaca i nakon toga nije osjećao bol u gornjem dijelu trbuha niti u prsima.

Drugi promjer: Mlada djevojka u dobi od 22 godine, primjerene tjelesne težine, ne puši,  dolazi u hitnu službu bolnice radi boli u prsima trajanja više sati. Bol u prsima javlja se neovisno o tjelesnim naporima ili o stresnim situacijama. Učinjenom dijagnostičkom obradom isključena je bolest srca kao uzrok boli u prsima. Dijagnosticiran je tumor u sredoprsju koji je uzrokovao bol u prsima radi kompresije okolnih struktura. Dijagnostičkim postupcima ustanovilo se da se radi o malignom limfomu.

Treći primjer: Mlađi muškarac, pušač, s prekomjernom tjelesnom težinom, po zanimanju vozač kamiona dolazi u hitnu službu bolnice radi boli u prsima sa širenjem u lijevo rame. Bol je trajanja više sati. Dan prije dolaska u bolnicu vozio je kamion više sati i imao je otvoren prozor kabine kamiona. Višesatno izlaganje mišića ramena i prsnog koša strujanju hladnog zraka kroz otvoreni prozor uzrokovalao je bol u prsima i u lijevom ramenu.Dijagnostičim pretragama isključena je bolest srca kao uzrok boli u prsima. Bol je prestala nakon primjene analgetika.

Četvrti primjer: U hitnu službu bolnice radi jake boli u prsima sa širenjem u leđa došla je žena srednje dobi, primjerene tjelesne težine, nepušač s urednim vrijednostima krvnog tlaka. Bol je trajanja par sati, a slične tegobe imala je prije mjesec dana, uzela je lijek protiv boli i nije tražila liječničku pomoć. Ovaj put bol nije prestala na analgetik, naprotiv pojačavao se intenzitet boli. Dijagnostičkim pretragama isključen je akutni infarkt miokarda, a ustanovljeno je proširenje i disekcija torakalne aorte. Nakon ugradnje stent grafta u torakalnu aortu bol u prsima i u leđima je prestala i bolesnica se dobro osjećala. Tijekom praćenja bolesnica je bez tegoba i bez poteškoća obavlja svoje svakodnevne poslove.

Namjera mi je bila u ovom članku pokazati na nekoliko primjera kako različite bolesti prsnog koša i trbuha mogu uzrokovati bol u prsima. Pažljivim prikupljanjem anamnestičkih podataka, kliničkim pregledom i dijagnostičkim procedurama mogu se ustanoviti i ostali nekardiogeni uzroci boli u prsima. Za liječnika je važno da pacijent detaljno opiše svoje tegobe u ovom slučaju bol u prsima ili leđima što se tiče početka i trajanja boli ili što konkretno izaziva ili pojačava bol. Ovi anamnestički podaci su od velike koristi za indiciranje ciljanih dijagnostičkih procedura u svrhu dijagnoze i liječenja boli prsima.
Zbog brojnih komentara i pitanja naših čitatelja o boli u prsima htio bih naglasiti da osim bolesti srca i krvnih žila, promjene na drugim organima u prsnom košu, promjene na zglobovima i mišićima prsnog koša te bolesti želuca i dvanaesnika i bolesti žučnog mjehura također mogu uzrokovati bol u prsima.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika