Stigma i mentalno zdravlje

Osobe s mentalnim poremećajima ne bore se samo sa simptomima i ograničenjima koji su posljedica tog poremećaja, već i sa predrasudama koji proizlaze iz pogrešnog doživljaja. Posljedično kod tih su osoba smanjene mogućnosti koje pridonose kvaliteti našeg života: dobar posao, stambeni prostor, adekvatna zdravstvena zaštita, razvijena socijalna mreža.

Važan čimbenik u svemu navedenom ima stigma koja može dolaziti iz naše okoline i samo-stigma.

Stigma okoline uključuje reakciju opće javnosti prema osobama s mentalnim poremećajem. Samostigmatizacija je predrasuda koju osobe s mentalnim poremećajima imaju prema samima sebi.

Oba navedena tipa stigme može se promatrati kroz komponente: stereotipi, predrasude i diskriminacija. Stereotipi su osobito učinkovite strukture društvenih znanja koja su većina članova neke društvene grupe usvojila. Oni se smatraju „društvenim“ jer predstavljaju kolektivno prihvaćena mišljenja grupa skupina osoba. „Učinkoviti“ su jer ljudi brzo stvaraju dojmove i očekivanja o osobama koje pripadaju stereotipnoj grupi.

Postoje određene razlike između stigme javnosti i samo-stigme. Stigma javnosti povezana je uz doživljaj da su osobe s mentalnim poremećajima opasne, nekompetentne, slabog karaktera; izazivaju u drugima osjećaja ljutnje ili straha, ili se okolina prema njima odnosi izbjegavajuće, teško pronalaze posao i stanovanje, uskraćuju im pomoć.

Samo-stigma uključuje negativna vjerovanja o sebi (stereotipe), npr. da su nekompetentni ili slabog karaktera; prihvaćanje vjerovanja i iskazivanje negativnih reakcija poput niskog samopouzdanja i niske učinkovitosti (predrasude) ili ponašanje koje se javlja kao odgovor na predrasude – neuspješno traženje posla i rješavanje stambenog pitanja (diskriminacija).

Kod osoba s mentalnim poremećajima posljedično se može dogoditi da im je ponekad uskraćena pomoć ili da umjesto da ih se uputi u zdravstveni sustav ih se upućuje u druge službe zbog percepcije da su opasne ili problematične. Strah vodi izbjegavanju, npr. poslodavci ih izbjegavaju zaposliti. S druge strane, predrasude mogu dovesti i do samo-diskriminacije. Samo-stigma i strah da će ih drugi odbaciti mogu dovesti do toga da osobe s mentalnim poremećajima propuštaju životne prilike.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika