Autotransfuzija

terapijski postupak kojim se bolesniku uzima vlastita krv, koja se potom pohranjuje te ponovo dalje u slučaju potrebe.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika