Molim vas očitanje nalaza MR križa!

Pozdrav!
Trebao bih objašnjenje i mišljenje sta i kako dalje za LS kralježnicu.
MR LS kralježnice nativno, standardnim protokolom u sag.i transverzalnim ravninama :
Trupovi kralježaka uredne, visine.
Hipolordoza lumbalne kralježnice.
Schmorlova hernija donje pokrovne plohe trupova Th12 i L2 u akutnoj fazi.
Znaci degeneracije iv. diska od L2 do S1 segmenta sa deg. promjenama pokrovnih ploha u segmentu L3-L4 i
L5-S1 po tipu Modic I.
Retropozicija trupa L5 u odnosu na S1 za 2 mm.
L1-L2 segment:
Bulging iv. diska bez kompresivnog učinka na neuroforaminalne strukture.
L2-L3 segment:
Cirkularna hernijacija iv.diska po cijeloj cirkumferenciji izraženije medijalno i foraminalno desno uz blaži
kompresivni učinak na duralnu vreću i reduciran desni neuralni foramen.
L3-L4 segment :
Cirkularna hernijacija iv.diska po cijeloj cirkumferenciji sa izraženijom protruzijom medijalno i paramedijalno lijevo
uz kompreisvni učinak na duralnu vreću kao i na korijen živca L4 u lijevom lat.recesusus. Reducirani su i neuralni
forameni.
L4-L5 segment:
Cirkularna hernijacija iv. diska po cijeloj cirkumferenciji uz izraženiju fokalnu protruziju paramedijalno lijevo i
prisutan kompresivni učinak na duralnu vreću i na korijen živca u lijevom lat.recesusu. Stenozi neuralnog neuralnih
foramena doprinosi i deg.osteoarthritis interfasetarnih zglobova.
L5-S1 segment izraženija protruzija iv. diska medijalno je sa širenjem foraminalno obostrano, izraženije lijevo uz
kompresivni učinak na duralnu vreću i korijen živca S1 u lijevom lat.recesusu uz izrazitu stenozu neuralnih
foramena dijelom i kao posljedice deg. osteoartritisa interfasetarnih zglobova. Tkivo diska u kontaktu s korijenom
živca u oba neuralna foramena.
Medularni conus je uredno pozicioniran, vršak se nalazi u razini trupa L1 signalom i morfologijom je urednog
izgleda.

6.10.2021

Odgovara

prim. Ivan Sunara dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Poštovana, zahvaljujem na upitu,

Nalaz ukazuje na degenerativne promijne u križima. Imate pritisak diska na živce u 2 nivoa, S nalazom ćete na pregled neurokirurgu da se vidi je li vam treba operacija. Ukoliko ne, tada na fizikalne terapije i vježbe.

Lijepi pozdrav.

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika