Endokarditis

Poštovani
Na koje sve načine se moze saznati dali imam endokarditis osim uzv srca? I dali bi se na uzv srca vidjelo dali imam endokarditis?

17.7.2017

Odgovara

Prof.dr.sc. Josip Vincelj dr.med.

Poštovani,

Dijagnozu infektivnog endokarditisa sigurno bi postavili Vaši liječnici kod kojih se kontrolirate temeljem rezultata dijagnostičkih postupaka, a prema današnjim smjernicama tj. poznatim kriterijima. Ultrazvuk srca je prema smjernicama jedna od dijagnostičkih metoda koje se koriste u dijagnostici infektivnog endokarditisa.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika