Nalaz holtera EKG-A

Poštovani
Javljam se prvi put s zamolbom da mi objasnite nalaz i kažete što mi je činiti.
HOLTER EKG-a: Svih 23h snimanja EKG-a su adekvatni za analizu. Registrirano je 121778 QRS kompleksa, osnovni ritam je sinusni prosječne frekvencije 78/min (min. 56/min u 6:30 ujutro) i maksimalno 127/min (u 19:50) /brzo hodanje 30 min.
Zabilježeno je 166 SVES, nekoliko u formi bigeminije, 1 epizoda salve SVES od 4 kontrakcije. Zabilježen je i 147 VES u dvije forme, od čega 1 par, 27 VE u formi bigeminije.
Nije zabilježeno značajnih RR pauzi, epizoda bradikardije ili malignih aritmija. Hvala na odgovoru.

5.4.2021

Odgovara

prim. Sonja Frančula Zaninović dr. med., univ. mag. admin. sanit., spec. interne med., subspec. kardiologije

Poštovani,

Nalaz holtera EKG-a ukazuje da imate uredan srčani ritam uz sporadičnu rijetku supraventrikularnu i ventrikularnu ektopičnu aktivnost što se javlja i u zdravom srcu.

Preporučujem da učinite osnovnu laboratorijsku obradu (KKS, bikemijske parametre krvi uz kardiovaskularne rizične čimbenike, hormone štitnjače) i da se javite s nalazom holtera EKG-a  kardiologu koji će nakon pregleda i uzetih anamnestičkih podataka odrediti  da li je potrebna daljnja obrada.

Lijepi pozdrav

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika