Apneja u snu

Kardiologija

Spavanje i kardiovaskularno zdravlje

Spavanje je fiziološki proces koji omogućava svakom čovjeku fizički i mentalni oporavak organizma tijekom dana. Kvalitetan san je veoma važan za održavanje kardiovaskularnog zdravlja. Dobar san trajanja 6 do 8 sati znatno smanjuje kardiovaskularni rizik. Tijelo ima svoj cirkadijalni ritam (24-satni unutarnji sat) koji regulira dnevno-noćni ciklus i pomaže u regulaciji fizičkog i mentalnog funkcioniranja. […]

Kardiologija

Sindrom opstruktivne apneje u spavanju – 2. dio

Dijagnoza OSAS-a se postavlja na osnovu prisutnih simptoma i znakova bolesti, primjenom određenih upitnika koje ispunjavaju bolesnici, a na osnovu kojih mogu ustanoviti da li imaju rizik od OSA (npr. „Berlinski upitnik“ koji ima 3 kategorije pitanja. Ukoliko su odgovori pozitivni u 2 ili više kategorija, radi se o visokorizičnoj osobi za OSA). U cilju […]

Kardiologija

Sindrom opstruktivne apneje u spavanju – 1. dio

Apneja je prekid disanja u trajanju dulje od 10 sekundi. Hipopneja je smanjeno strujanje zraka u dišnom sustavu dulje od 10 sekundi. Oba poremećaja su povezana s poremećajem spavanja, hipoksijom, hemodinamskim promjenama i aktivacijom simpatičkog živčanog sustava. Sindrom opstruktivne apneje u spavanju (OSAS) nastaje kao posljedica kolapsa ždrijela tijekom spavanja što uzrokuje opstrukciju gornjih dišnih […]

Neurologija

Apneja u snu

Apneja u snu je poremećaj spavanja u kojem se disanje na kratko i učestalo prekida tijekom sna. Osobe koje pate od apneje u snu uskraćene su za kvalitetan san, mogu patiti od nesanice i niza drugih simptoma, kao što su otežana koncentracija, depresija, razdražljivost, seksualna disfunkcija, poteškoće u učenju i pamćenju.