Premoštenje koronarnih arterija

Kardiologija

Kontrola čimbenika rizika nakon premoštenja koronarnih arterija – 1.dio

Premoštenje koronarnih arterija etablirani je način liječenja koronarne bolesti srca duže od 40 godina. Bolesnici nakon premoštenja koronarnih arterija imaju bolju kvalitetu života i lakše podnose tjelesne napore. Nakon operacije bolesnici obično nemaju simptome koje su imali prije operacije ili su ti simptomi slabije izraženi.

Kardiologija

Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost

Od sredine devesetih godina dvadesetog stoljeća od kada je uveden u kliničku praksu, valsartan je široko propisivani lijek kojemu su se širile indikacijska područja, od arterijske hipertenzije, na područje srčanog zatajivanja, stanja nakon preboljelog infarkta miokarda te i kod dječje populacije s hipertenzijom…

Kardiologija

Uloga ACE inhibitora u ambulantnom liječenju kardioloških bolesnika

Osim što smanjuju kliničke simptome, smanjuju broj hospitalizacija i mortalitet bolesnika. Sve to, čini ih jednim od najpropisivanijih lijekova današnjice…

Kardiologija

Fibrilacija atrija

Fibrilacija atrija je poremećaj srčanog ritma koji nastaje kao posljedica problema s električnim sustavom srca…

Kardiologija

Arterijska hipertenzija – tihi ubojica

Arterijska hipertenzija ili povišeni krvni tlak definirana je aktualnim smjernicama Europskog kardiološkog društva i Europskog društva za hipertenziju kao krvni tlak viši od 140/90mmHg. Predstavlja jedan od najvažnijih spriječivih uzroka prijevremenog umiranja i jedan od najvećih javnozdrastvenih problema današnjice u svijetu.

Kardiologija

Premoštenje koronarnih arterija u bolesnika sa sistoličkom disfunkcijom lijeve klijetke – 2. dio

U studiju su bili uvršteni bolesnici sa sistoličkom disfunkcijom lijeve klijetke. Bolesnici su imali ehokardiografski utvrđenu sniženu istisnu frakciju lijeve klijetke (35% ili niže). Većina bolesnika bila je lošeg funkcijskog stanja prema kriterijima NYHA klasifikacije engl. New York Heart Association.

Kardiologija

Nepovoljni kardiovaskularni događaji nakon premoštenja koronarnih arterija – 2. dio

Rezultati brojnih istraživanja pokazuju veliku učestalost prekomjerne tjelesne težine i pretilosti u kardiovaskularnih bolesnika.

Kardiologija

Kvaliteta života bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija

Procjena kvalitete života bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija uključuje ispitivanje fizičkog, psihičkog i socijalnog zdravlja, prisutnost boli i subjektivnu procjenu općeg zdravlja.