Nepovoljni kardiovaskularni događaji nakon premoštenja koronarnih arterija – 2. dio

Rezultati brojnih istraživanja pokazuju veliku učestalost prekomjerne tjelesne težine i pretilosti u kardiovaskularnih bolesnika.

Prekomjerna tjelesna težina i pretilost značajno povećavaju rizik nastanka nepovoljnih kardiovaskularnih događaja nakon premoštenja koronarnih arterija. Rezultati brojnih istraživanja pokazuju veliku učestalost prekomjerne tjelesne težine i pretilosti u kardiovaskularnih bolesnika. Istraživanje provedeno prije nekoliko godina u Pekingu na 6 083 koronarnih bolesnika pokazalo je da 74% bolesnika ima prekomjernu tjelesnu težinu ili pretilost, a samo 26% bolesnika ima normalni indeks tjelesne mase (ITM).

Nedavno sam završio istraživanje o utjecaju prekomjerne tjelene težine i pretilosti na pojavnost nepovoljnih kardiovaskularnih događaja nakon premoštenja koronarnih arterija. Analiziran je indeks tjelesne mase prije operacije i na kraju praćenja bolesnika i učestalost nepovoljnih kardiovaskularnih događaja. U prospektivnoj studiji analizirani su podaci 80 uzastopnih bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija. U skupini je bilo 16 žena i 64 muškaraca u dobi od 36 do 79 godina, prosječne dobi 59,3 godine. Ženu su bile starije od muškaraca, njihova prosječna dob je 65,1 god. Vrijeme praćenja bolesnika bilo je od 2 do 28 godina, prosječno 18,6 godina.
Normalan indeks tjelesne mase (ITM: 18,5-25 kg/m2 ) prije operacije i na kraju praćenja imalo je samo 5 bolesnika (6,2%). Prekomjernu tjelesnu težinu (ITM: 25-30 kg/m2) imala su 40 bolesnika (50%), a pretilost (ITM >30 kg/m2 ) 35 bolesnika (43,8%). Do operacije 45 bolesnika bili su pušači (56%), a nakon operacije bilo je 8 pušača (10%).

Tijekom praćenja 8 bolesnika (10%) imalo je infarkt ili reinfarkt miokarda, a 11  bolesnika (13,7%) bilo je podvrgnuto ponovljenoj revaskularizaciji miokarda tj. perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI) s implantacijom stenta ili ponovljenoj operaciji premoštenja koronarnih arterija. Moždani udar ili tranzitorni ishemijski napad (TIA) imalo je 5 bolesnika (6,2%). Zbog zatajenja srca hospitalizirano je 6  bolesnika (7,5%)), a zbog srčanih aritmija hospitalizirana su 3 bolesnika (3,7%). Simptome angine pektoris imalo je 13 bolesnika (16,2%). Tijekom praćenja umrlo je 7 bolesnika (8,7%).  Uzroci smrti bili su iznenadna srčana smrt, zatajenje srca, fatalni moždani udar,  maligna bolest u dva bolesnika, jedan bolesnik je poginuo u nesretnom slučaju i jedan bolesnik je počinio samoubojstvo.
U skupini bolesnika koji su imali infarkt ili reinfarkt tijekom praćenja bilo je 7 pretilih (85,7%), a samo 1 bolesnik je imao normalni indeks tjelesne mase. Smrtni ishod bio je također povezan s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilosti, 5 bolesnika (71,4%) imalo je prekomjernu tjelesnu težinu ili pretilost, a samo 2 bolesnika imala su normalni indeks tjelesne mase. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da  94%  bolesnika prije operacije premoštenja koronarnih arterija i na kraju višegodišnjeg praćenja ima prekomjernu tjelesnu težinu ili pretilost. Sva naša nastojanja i edukacija o potrebi smanjenja suvišnih kilograma kod naših bolesnika ne daju dobre rezultate. Preporuke o promjenama životnih navika, pravilnoj prehrani, svakodnevnoj tjelesnoj aktivnosti i prestanku pušenja kod bolesnika nisu prihvaćene prema našim očekivanjima. Prekomjerna tjelesna težina i pretilost snažni su čimbenici rizika nastanka nepovoljnih kardiovaskularnih događaja nakon premoštenja koronarnih arterija.

U zaključku možemo naglasiti da  više od 90% bolesnika ima prekomjernu tjelesnu težinu ili pretilost prije i nakon premoštenja koronarnih arterija. U ispitivanoj skupini bolesnika vidljiva je značajna povezanost između ova dva čimbenika rizika i nepovoljnih kardiovaskularnih događaja. Prekomjernu tjelesnu težinu ili pretilost ima 71-85% bolesnika koji su imali nepovoljne kardiovaskularne događaje nakon operacije premoštenja koronarnih arterija.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika