Premoštenje koronarnih arterija u bolesnika sa sistoličkom disfunkcijom lijeve klijetke – 2. dio

U studiju su bili uvršteni bolesnici sa sistoličkom disfunkcijom lijeve klijetke. Bolesnici su imali ehokardiografski utvrđenu sniženu istisnu frakciju lijeve klijetke (35% ili niže). Većina bolesnika bila je lošeg funkcijskog stanja prema kriterijima NYHA klasifikacije engl. New York Heart Association.

U studiju su bili uvršteni bolesnici sa sistoličkom disfunkcijom lijeve klijetke. Bolesnici su imali ehokardiografski utvrđenu sniženu istisnu frakciju lijeve klijetke (35% ili niže). Većina bolesnika bila je lošeg funkcijskog stanja prema kriterijima NYHA klasifikacije engl. New York Heart Association. Revaskularizacija miokarda bila je indicirana u bolesnika zbog progresije simptoma angine ili pogoršanja zatajenja srca. Ove godine objavljeni su rezultati studije  STICHES  engl. Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure Extension Study, uvršteno je 1212 bolesnika, a vrijeme praćenja bilo je 9,8 do 9,9 godina. Novi objavljeni rezultati dugoročnog praćenja zapravo su nastavak istraživanja ranije spomenute studije STICH. Primarni ishod dogodio se u 398 bolesnika (66,1%) u skupini bolesnika koji su primali medikamentnu terapiju, te u 359 bolesnika (58,9%) u skupini bolesnika koji su uz medikamentnu terapiju bili podvrgnuti premoštenju koronarnih arterija. Smrt zbog kardiovaskularnog uzroka dogodila se u 40,5% bolesnika s premoštenjem koronarnih arterija i u 49,3% bolesnika na medikamentnoj terapiji.

Smrt zbog bilo kojeg uzroka ili hospitalizacija zbog kardiovaskularnih uzroka bila je u 76,6% bolesnika s premoštenjem koronarnih arterija i u 87% bolesnika na medikamentnoj terapiji, razlika između skupina statistički je značajna (p<0,001). Smrt zbog bilo kojeg uzroka ili potreba za revaskularizacijom miokarda bila je u 63,6% bolesnika s premoštenjem koronarnih arterija i u 79,4% bolesnika na medikamentnoj terapiji, razlika između skupina statistički je značajna (p<0,001). Tijekom praćenja u 17,2% bolesnika s premoštenjem koronarnih arterija ugrađen je kardioverter defibrilator te u 19,6% bolesnika na medikamentnoj terapiji. Perkutana koronarna intervencija (PCI) učinjena je u 7,0% bolesnika s premoštenjem koronarnih arterija i u 8,3% bolesnika na medikamentnoj terapiji. Statistička analiza podataka  kliničke studije  STICHES pokazuje 16% manju smrtnost zbog bilo kojeg uzroka u skupini bolesnika s premoštenjem koronarnih arterija u usporedbi sa skupinom bolesnika koji su bili samo na medikamentnoj terapiji tijekom dugoročnog praćenja tijekom 10 godina. Premoštenjem koronarnih arterija već otprilike za 18 mjeseci preveniramo jednu smrt zbog bilo kojeg uzroka na svakih 14 liječenih bolesnika i jednu srčanu smrt na svakih 11 liječenih bolesnika. Svi sekundarni ishodi; smrt zbog kardiovaskularnih uzroka, smrt zbog bilo kojeg uzroka ili hospitalizacija zbog zatajenja srca, smrt zbog bilo kojeg uzroka ili hospitalizacija zbog kardiovaskularnih uzroka, smrt zbog bilo kojeg uzroka ili hospitalizacija zbog bilo kojeg uzroka i smrt zbog bilo kojeg uzroka ili revaskularizacija premoštenjem koronarnih arterija ili perkutanom koronarnom intervencijom bili su zastupljeni u manjem broju u skupini bolesnika s premoštenjem koronarnih arterija nego u skupini bolesnika na medikamentnoj terapiji.

U zaključku, rezultati studije pokazuju značajnu korist od premoštenja koronarnih arterija uz medikamentnu terapiju u bolesnika sa sistoličkom disfunkcijom lijeve klijetke, ishemijskom bolešću srca i zatajenjem srca. Premoštenjem koronarnih arterija već otprilike za 18 mjeseci preveniramo jednu smrt zbog bilo kojeg uzroka na svakih 14 liječenih bolesnika i jednu srčanu smrt na svakih 11 liječenih bolesnika.

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika