Bolest

Kardiologija

Periferna arterijska bolest u bolesnika sa šećernom bolesti 2. dio

Liječenje periferne arterijske bolesti (PAB) u bolesnika sa šećernom bolesti (ŠB) usmjereno je u 2 pravca: jedno je liječenje i kontrola kardiovaskularnih čimbenika rizika, a drugi je terapija simptoma, lezija nastalih zbog PAB i poboljšanje arterijske cirkulacije. Veoma je važno da se stave pod kontrolu svi promjenjivi kardiovaskularni čimbenici rizika promjenom loših životnih navika i […]

Kardiologija

Periferna arterijska bolest u bolesnika sa šećernom bolesti 1. dio

Više od 500 milijuna odraslog stanovništva u svijetu boluje od šećerne bolesti (ŠB). ŠB je jedan od najznačajnijih rizičnih čimbenika nastanka periferne arterijske bolesti (PAB). 20% bolesnika koji boluje od ŠB ima PAB. ŠB je čimbenik rizika nastanka aterosklerotske bolesti u koje spadaju i koronarna bolest i PAB, a ujedno ŠB povećava rizik kardiovaskularne smrtnosti. […]

Pedijatrija

Infektivna mononukleoza – ‘bolest poljupca’

Infektivna mononukleoza je zarazna bolest uzrokovana Ebstein-Barr virusom. Čovjek je jedini prirodni domaćin ovog virusa, a bolest se širi neposrednim kontaktom sa slinom oboljelog. Najčešće obolijevaju adolescenti i mlađi odrasli, a bolest se popularno naziva i ‘bolest poljupca’. Uzročnik infektivne mononukleoze Sindrom infekcijske mononukleoze najčešće je uzrokovan virusima, na prvom je mjestu Ebstein-Barr virus (EBV), […]

Obiteljska medicina

Molim mišljenje na nalaz krvi

Pedijatrija

Kawasakijeva bolest

Kawasakijeva bolest je kod nas relativno rijetka akutna bolest dječje dobi, za sada još uvijek nepoznatog uzroka, koja može za posljedicu imati trajne promjene na koronarnim krvnim žilama koje krvlju opskrbljuju srčani mišić. Koliko je Kawasakijeva bolest česta? Bolest je prvi opisao japanski pedijatar Tomisaku Kawasaki 1967. godine, a nakon toga je uočena njezina pojava […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Behçetova bolest – 8.dio

Većina bolesnika s dijagnozom Behçetove bolesti može imati dobru kvalitetu života. Simptomi se mogu kontrolirati uz odgovarajuće lijekove, zdravu prehranu, odmor i tjelovježbu.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Behçetova bolest – 3. i 4.dio

Behçetova bolest nije zarazna što znači da se ne širi s jedne osobe na drugu. Simptomi variraju od osobe do osobe.

Obiteljska medicina

Je li moguće da uz dobru krvnu sliku imam neku upalnu bolest u crijevima?

Nutricionizam

Prehrana za prevenciju Alzheimerove bolesti

Od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencija danas u svijetu boluje 24 milijuna ljudi, a u Republici Hrvatskoj procjenjuje se da danas ima oko 80 tisuća oboljelih.

Dijabetologija

Nealkoholna masna bolest povećava rizik za dijabetes

Prema istraživanju predstavljenom na nedavnom kongresu Američkog udruženja za bolesti jetre, pacijenti s nealkoholnom masnom bolesti jetre imaju povećani rizik obolijevanja od dijabetesa.

Endokrinologija

Osteoporoza je i bolest muškarca

Osteporoza nije bolest koja je rezervirana samo za ženski spol. Procjenjuje se da bi se broj oboljelih muškaraca u narednih 15 godina mogao povećati za 50%.

Psihijatrija

Kako prevazići psihičke probleme koji su mi sad puno veći od same bolesti?

Neurologija

Parkinsonova bolest

Bolest je prvi opisao James Parkinson 1817. godine. Klinički bolest karakterizira: bradikinezija, rigiditet, tremor i oštećenje posturalnih refleksa.

Kardiologija

Može li ovo upućivati na nestabilnu anginu ili neku drugu srčanu bolest?