Osteoporoza je i bolest muškarca

Osteporoza nije bolest koja je rezervirana samo za ženski spol. Procjenjuje se da bi se broj oboljelih muškaraca u narednih 15 godina mogao povećati za 50%.

U svibnju 2008.g. Američko liječničko društvo izdaje kliničke smjernice za probir na osteporozu kod muškaraca, jer ova bolest često ostaje neprepoznata i nedijagnosticirana kod muškog spola, a kao posljedica toga i često neliječena.

Osteporoza nije bolest samo rezervirana za ženski spol, a procjenjuje se da će se u narednih 15 godina broj oboljelih muškraca od osteporoze povećati za oko 50%, a 2040.g. će se broj fraktura kuka udvostručiti.

Osteoporoza je karakterizirana smanjenjem koštane mase i strukturalnim oštećenjem koštanog tkiva,  što dovodi do fragilnosti kosti i povećanog rizika za frakturu kralježnice i kuka. Prevalencije osteporoze kod muškaraca bijele rase je trenutno oko 7%, kod Afroamerikanaca je 5%, a 3% kod Hispanoamerikanaca.

Nacionalno američko udruženje za osteporozu preporučuje ispitivanje mineralne gustoće kosti kod:

 • žena u postmenopauzi,
 • kod muškaraca od 70 godine i starijih,
 • muškaraca od 50-70.godina sa povećanim rizikom za osteporozu, te kod onih koji su doživjeli koštanu frakturu.

Osteporotična fraktura je povezana za značajnim morbiditetom i mortalitetom (dvostuko veća stopa mortaliteta kod mušakaraca nego kod žena nakon frakture), te predstavlja velike ekonomske izdatke.

Čimbenici rizika za osteporotične frakture kod muškaraca i žena su:

 • dob veća od 70 godina,
 • BMI (indeks tjelsene mase) manji od 20-25 kg/m2,
 • gubitak tjelesne težine veći od 10 %,
 • fizička neaktivnost, sedetarni način života,
 • ranija osteporotična fraktura koja nije rezultat traume,
 • kortikosteroidna terapija,
 • dijeta sa niskim unosom kalcija,
 • kod muškaraca, također čimbenici rizika su androgena deprivacijska terapija te ozljeda leđne moždine.

Zlatni standard u dijegnostici osteporoze je denzitometrija (DXA), a ultrazvuk pete ima senzitivnost 81% i specifičnost 66% u usporedbi sa DXA.


Literatura: Ann Intern Med. 2008;148:680-684, 685-701.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika