Sistolički tlak

Kardiologija

Mogućnost detekcije fibrilacije atrija pomoću uređaja za kontinuirano mjerenje krvnog tlaka

Fibrilacija atrija najčešća je aritmija srca. Prema literaturnim podacima učestalost fibrilacije atrija u općoj populaciji je 1 – 2% , a ima i studija koje nalaze učestalost 1,5 – 2% u općoj populaciji…

Kardiologija

Arterijska hipertenzija

Visoki krvni tlak jedan je od najčešćih uzroka invalidnosti i smrti: više od 50% svih smrtnih slučajeva kod populacije iznad 65 godina u razvijenim zemljama može se svesti na posljedice visokog krvnog tlaka…

Kardiologija

Pad arterijskog tlaka

Kardiologija

Utjecaj kave i pušenja na krvi tlak

Povezanost konzumiranja kave i arterijskog tlaka je naširoko istraživana tema. Kofein može dovesti do kratkog, ali dramatičnog porast krvnog tlaka, čak i ako nemate visoki krvni tlak…

Kardiologija

Aneurizma torakalne aorte

Aneurizma aorte je lokalno ili difuzno proširenje lumena aorte. Lokalizacija aneurizme može biti u uzlaznom dijelu, u luku aorte ili u silaznom dijelu torakalne aorte. Aneurizma može biti fuziformnog ili sakularnog oblika. Većina bolesnika je bez simptoma. Pojava simptoma ovisi o lokalizaciji aneurizme i o njezinoj veličini.

Kardiologija

Utjecaj nižih ciljnih vrijednosti sistoličkog krvnog tlaka na pojavnost velikih srčanožilnih događaja u hipertoničara

Liječenje arterijske hipertenzije rezultira smanjenjem rizika za velike srčanožilne događaje. U hipertoničara liječenjem potrebno je postići ciljne vrijednosti krvnoga tlaka.