Aneurizma torakalne aorte

Aneurizma aorte je lokalno ili difuzno proširenje lumena aorte. Lokalizacija aneurizme može biti u uzlaznom dijelu, u luku aorte ili u silaznom dijelu torakalne aorte. Aneurizma može biti fuziformnog ili sakularnog oblika. Većina bolesnika je bez simptoma. Pojava simptoma ovisi o lokalizaciji aneurizme i o njezinoj veličini.

Aneurizma aorte je lokalno ili difuzno proširenje lumena aorte. Lokalizacija aneurizme može biti u uzlaznom dijelu, u luku aorte ili u silaznom dijelu torakalne aorte. Aneurizma može biti fuziformnog ili sakularnog oblika. Predisponirajući čimbenici nastanka aneurizme su trauma prsnog koža, arterijska hipertenzija, Marfanov sindrom, starija životna dob, muški spol, upalne bolesti, bolesti vezvnog tkiva ili idiopatski uzroci. Većina bolesnika je bez simptoma. Pojava simptoma ovisi o lokalizaciji aneurizme i o njezinoj veličini. Uz anamnezu i klinički pregled od dijagnostičkih postupaka koristimo elektrokardiografiju (EKG), RTG snimku pluća i srca, transtorakalnu ehokardiografiju (TTE), transezofagusnu ehokardiografiju (TEE), klasičnu angiografiju, višeslojnu kompjutoriziranu tomografiju (MSCT) s angiografijom i nuklearnu magnetnu rezonanciju (NMR).

Najčešći simptom aneurizme torakalne aorte je bol u prsima i u leđima. Osim boli bolesnici mogu imati otežano disanje ili dispneju, suhi kašalj, promuklost i smetnje s gutanjem. Navedeni simptomi uzrokovani su pritiskom aneurizme na okolne organe u prsnom košu, poglavito na dušnik i na jednjak. U odraslih osoba aneurizma i disekcija spadaju u dosta česte patološke promjene torakalne aorte. Prema literaturnim podacima incidencija aneurizme torakalne aorte otprilike je 10 bolesnika godišnje na 100 000 stanovnika, dok je incidencija disekcije torakalne aorte od 2,6 do 3,5 bolesnika godišnje na 100 000 stanovnika.

Što se tiče liječenja aneurizme torakalne aorte imamo na raspolaganju više mogućnosti. Za manje i asimptomatske aneurizme obično nije potrebna posebna terapija, jedino liječimo pridružene bolesti, ako su prisutne. Veće i simptomatske aneurizme silaznog dijela torakalne aorte možemo liječiti kirurški ili endovaskularnom implantacijom stent grafta. Prva endovaskularna implantacija stent grafta izvedena je prije gotovo 30 godina u Ukrajini.

Opisati ću simptome, dijagnostičke postupke i liječenje velike aneurizme i disekcije silaznog dijela torakalne aorte. Bolesnica u dobi od 52 godine imala je izražene smetnje u vidu učestalih boli u prsima s lijeve strane i u leđima uz otežano disanje, kašalj te smetnje s gutanjem. Učinjenim dijagnostičkim pretragama isključen je akutni koronarni sindrom. Ehokardiografijom i MSCT angiografijom ustanovljeno je veliko proširenje – aneurizma (širina aneurizme više od 10 cm) silaznog dijela torakalne aorte. Također je ustanovljena disekcija proširenog dijela silazne aorte, te pritisak na traheju i na jednjak što je uzrokovalo izražene simptome bolesnice. Zbog pridruženih bolesti nije bilo moguće bolesnicu podvrgnuti kirurškm liječenju aneurizme silaznog dijela torakalne aorte. Kod bolesnice je učinjena endovaskularna implantacija dva stent grafta u jednom vodećem europskom kardiokirurškom centru. Kontrolne pretrage i dugoročno praćenje bolesnice tijekom 8 godina, pokazuju da više nema simptome koji su bili uzrokovani patološkim promjenama torakalne aorte.

U zaključku možemo reći da je veća incidencija aneurizme nego disekcije torakalne aorte. Suvremene dijagnostičke metode omogućuju brzu i točnu dijagnozu patoloških promjena torakalne aorte. Mogućnosti liječenja su kirurške ili endovaskularna implantacija stent grafta s odličnim kratkoročnim i dugoročnim rezultatima.

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika