Sindromi prenaprezanja u šaci – 5. i 6. dio

U nastavku pročitajte što su sindrom Guyonovog kanala, Dupuytrenova kontraktura i rizartroza i kako ih liječiti..

SINDROM GUYONOVOG KANALA

Što je sindrom Guyonovog kanala i kod koga se javlja?

Guyonov kanal smješten je također u korijenu dlana, ispod petog prsta šake. Kroz kanal prolazi ulnarni živac. Kod sindroma Guynova kanala dolazi do pritiska na živacpri njegovom prolasku kroz kanal. Uzroci nastanka sindroma slični su onima kod sindroma karpalnog kanala, a uključuju ponavljano opterećenje ručnog zgloba, traumu (najčešće prijelom kukaste kosti), osteoartitis u području ručnog zgloba, ganglion cistu ili tumor koji pritišće na živac. Simptomi su također slični onima pri pritisku na živac medijanus. Mogu se javiti bol u području korijena šake, trnjenje u području četvrtog i petog prsta, nesigurnost i nespretnost šake te slabost mišića pri hvatanju prstima. Bol se može širiti na podlakticu ili čak nadlakticu zahvaćene ruke.

Dijagnozu liječnik postavlja na temelju anamnestičkih podataka i fizikalnog pregleda te ju potvrđuje elektrodijagnostičkim testovima (EMNG). Ponekad će vam preporučiti i da učinite RTG snimku ručnog zgloba.

Liječenje

Liječenje se može podijeliti na konzervativno (neoperacijsko) i operacijsko liječenje. U konzervativne metode liječenja ubrajaju se izbjegavanje aktivnosti koje pojačavaju simptome te korištenje udlage za ručni zglob, fizikalna terapija. Bolovi se mogu ublažiti korištenjem nesteroidnih protuupalnih lijekova. Ukoliko izostane poboljšanje nakon primijenjenih konzervativnih metoda liječenja u obzir dolazi i operativni zahvat. Operacija se sastoji od smanjenja pritiska na ulnarni živac presijecanjem volarnog karpalnog ligamenta i eventualno uklanjanjem drugog mogućeg uzroka pritiska na živac, npr. ganglion ciste.

DUPUYTRENOVA KONTRAKTURA

Što je Dupuytrenova kontraktura i kod koga se javlja?

Dupuytrenova kontraktura je deformitet u području šake koji se obično razvija tijekom više godina. Zahvaćena je palmarna fascija – sloj tkiva koji se nalazi ispod kože dlana. Ispod kože dolazi do stvaranja čvorića koji se s vremenom povećavaju i tvore zadebljanja koja privlače prste prema dlanu i onemogućavaju njihovo ispružanje. Čvorići obično nisu bolni, ali mogu biti osjetljivi na dodir. Bolesnicima jeotežano izvođenje svakodnevnih aktivnosti kao što su stavljanje ruku u džepove, stavljanje rukavica ili rukovanje.Dupuytrenova kontraktura uglavnom zahvaća četvrti i peti prst, a najčešće se javlja kod starijih muškaraca. Palac i kažiprst su rijetko zahvaćeni. Dupuytrenova kontraktura se može javiti na obje šake, iako je češća na jednoj. Uzrok nastanka Dupuytrenove kontrakture je nepoznat. Postoje brojni rizični čimbenici koji uključuju dob oko 50 god., muški spol, Dupuytrenovu kontrakturu u obitelji, pušenje i dijabetes. Također, razvoj kontrakture povezan je s većom konzumacijom alkohola.

Dijagnoza i liječenje

Vaš ljiečnik postavit će dijagnozu na temelju kliničkog pregleda. Rijetko kad je potrebna dodatna dijagnostička obrada. S obzirom da bolest sporo napreduje, u početku je dovoljno samo pratiti razvoj bolesti. Kasnije se mogu primijeniti konzervativne metode liječenja koje uključuju liječenje fizikalnom terapijom,  injekcije kortikosteroida i enzima kolagenaze u zadebljane čvoriće i tračke palmarne fascije. Kod težih slučajeva potrebno je kirurškoliječenje. Postoji više metoda kirurškog liječenja (od fasciotomije – presijecanja dijela fascije pa sve do amputacije prsta ukoliko je bolest toliko napredovala), a vaš liječnik će vam preporučiti onu koja je najbolja za vas.

 RIZARTROZA

 Što je rizartroza i kod koga se javlja?

Rizartroza ili osteoartrtis prvog karpometakarpalnog zgloba šake je degenerativna bolest koja zahvaća korijenski zglob palca šake. Prvi i najčešći simptom je bol. Javlja se pri dnu palca, u početku u aktivnosti, posebno kada uhvatite neki predmet ili kada koristite palac za primjenu sile, a kasnijese bol može javljati i u mirovanju. Ostali simptomi uključuju oteklinu, zakočenost i osjetljivost u području korijena palca, smanjenu snagu u palcu, ograničene kretnje te ponekad koštano zadebljanje u području korijena palca. Osteoartritis prvog karpometakarpalnog zgloba nastaje zbog propadanja hrskavice. Bolest je češća kod žena, posebno u postmenopauzi, te kod osoba čije su šake izložene opterećenju zbog čega je česta kod kućanica. Također, ranije ozljede zgloba ubrzavaju razvoj degenerativnih promjena.  Rizični čimbenici uljučuju još i pretilost, prirođene anomalije i povećanu mobilnost zgloba.

Dijagnoza i liječenje

Liječnik će na rizartrozu posumnjati nakon anamneze i kliničkog pregleda, a potvrditije RTG snimkom šake. Obično nisu potrebne druge dijagnostičke pretrage. Liječenje uključuje konzervativne metode liječenja i kirurško liječenje. U konzervativne metode liječenja ubrajamo izbjegavanje aktivnosti koje provociraju bol, primjenu nesteroidnih protuupalnih lijekova u obliku krema ili gelova ili u obliku tableta, fizikalnu terapiju s kineziterapijom, korištenje ortoza ili udlaga za palac te injekcije kortikosteroida koje privremeno smanjuju bolove i upalu u zglobu. U težim slučajevima, koji ne odgovaraju na konzervativno liječenje, potrebno je kirurško liječenje.

Potražite liječničku pomoć ukoliko imate stalno prisutnu zakočenost, oteklinu i bol u korijenu palca.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika