Akutni cistitis – upala mokraćnog mjehura kod djece

Akutni cistitis je pojam koji označava upalu donjeg dijela mokraćnog sustava – mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi. Najčešće se radi o bakterijskoj infekciji, uzrokovanoj mikroorganizmima koji dolaze iz crijeva.

Koliko su česte mokraćne infekcije kod djece?

Mokraćne infekcije su česte u dječjoj dobi. Djevojčice su im sklonije nego dječaci u svakoj dobi osim u prvih mjesec dana života. Veći rizik muške novorođenčadi mokraćnim infekcijama objašnjava se većom učestalošću urođenih anomalija mokraćnog sustava kod muške djece. Do školske dobi će 8% djevojčica i 2% dječaka imati bar jednu mokraćnu infekciju. Razlog većoj sklonosti djevojčica mokraćnim infekcijama su vjerojatno anatomski odnosi (blizina analnog otvora i mokraćne cijevi kod djevojčica, te kratka i široka mokraćna cijev). Drugi čimbenici koji povećavaju rizik za upalu mjehura su anomalije mokraćnog sustava i poremećaji pražnjenja mokraćnog mjehura. Oni ometaju prirodne mehanizme obrane mokraćnog sustava od infekcije: uvijek jednosmjeran tijek urina (od bubrega prema završetku mokraćne cijevi) i redovito pražnjenje mokraćnog mjehura.

Uzročnici

Upala mokraćnog mjehura u pravilu je bakterijska infekcija, uzrokovana mikroorganizmima iz crijeva. Više od 85% prvih, nekompliciranih mokraćnih infekcija kod djece uzrokuje Escherichia coli. Ostali uzročnici su Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter i drugi. Akutni cistitis rjeđe je uzrokovan virusima i drugim mikroorganizmima.

Klinička slika

Znakovi koji upozoravaju na upalu mokraćnog mjehura su: učestalo, bolno i otežano mokrenje, bijeg urina tijekom dana ili tijekom noći, urgencija i inkontinencija hitnosti (neodgodiva potreba za mokrenjem pri čemu dolazi do bijega urina), bol u donjem dijelu trbuha, smrdljiv i zamućen urin, krv u urinu. Pojava vrućice u pravilu upućuje na zahvaćenost gornjeg dijela mokraćnog sustava – upalu bubrega. Kod dojenčadi i male djece koja ne mogu komunicirati tegobe kod mokrenja, infekcija se često proširi na gornji dio mokraćnog sustava i u tom je slučaju vrućica često prvi znak bolesti.

Kako se postavlja dijagnoza?

Za potvrdu dijagnoze mokraćne infekcije te identifikaciju uzročnika nužno je napraviti nalaz urina i urinokulture. Kod djeteta s jasnom kliničkom slikom cistitisa koje nema vrućicu i dobrog je općeg stanja, druge pretrage vjerojatno nisu potrebne. Od iznimne je važnosti pravilno uzimanje uzorka urina. Kod male djece koja ne kontroliraju mokrenje uzorak se najčešće dobiva vrećicom sakupljačem. Ti su uzorci često neadekvatno uzeti, te je zbog kontaminacije bakterijama s kože visok udio lažno pozitivnih patoloških nalaza urina i urinokulture. Zato je često potrebno kod dojenčadi i male djece uzeti uzorak urina kateterizacijom mokraćnog mjehura, osobito ako se radi o visoko febrilnom djetetu ili postoji na temelju kliničke procjene druga indikacija za ovaj postupak. Iznimno rijetko se pribjegava metodi suprapubične punkcije mokraćnog mjehura. Kod djece sa simptomima cistitisa koja kontroliraju mokrenje uzorak se može uzeti tehnikom čistog srednjeg mlaza.

Kakav je nalaz urina kod mokraćne infekcije?

Roditelji djeteta koje ima simptome cistitisa često javljaju da je urin zamućen i smrdljiv, ponekad krvav. U nalazu urina je povećan broj leukocita, ponekad eritrocita, te su u sedimentu vidljive bakterije. U urinokulturi nam dijagnozu potvrđuje nalaz značajnog broja jedne vrste bakterija (najčešće E. coli). Kod uzoraka dobivenih vrećicom sakupljačem i čistim srednjim mlazom značajnim brojem bakterija smatramo više od 100000 (105CFU/mL), a kod uzoraka dobivenih kateterizacijom mjehura više od 10000 (104CFU/mL).

Čime liječiti i kada započeti liječenje?

Kod djeteta s kliničkom slikom akutnog cistitisa i patološkim nalazom urina liječenje treba započeti odmah po uzimanju uzorka urina, ne čekajući nalaz urinokulture. Antibiotici koje koristimo u liječenju cistitisa su cefalosporini, amoksiklav, sulfometoksazol-trimetoprim i drugi. Liječenje traje 7 dana, a terapija se ev. korigira prema nalazu urinokulture. Po završetku terapije treba napraviti kontrolni nalaz urina i urinokulture.

Koje su moguće komplikacije?

Ako se infekcija ne liječi na vrijeme, osobito kod mlađe djece s anomalijama mokraćnog sustava, infekcija može zahvatiti bubrege i uzrokovati prodor bakterija u krv (urosepsa). Kod neke djece cistitisi se mogu učestalo ponavljati, te uzrokovati promjene sluznice mokraćnog mjehura koje vidimo u kroničnom obliku bolesti (cistični cistitis).

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika