Ketogena prehrana i shizofrenija

Autori Sarnyai, Kraeuter i Palmer objavili su rezultate nedavnog istraživanja o učinkovitosti ketogene prehrane kod pacijenata sa shizofrenijom. Proučavali su narušeni metabolizam glukoze i energije u shizofreniji, što predstavlja podlogu za razmišljanje o prednostima ketogene prehrane.

Autori Sarnyai, Kraeuter i Palmer objavili su rezultate nedavnog istraživanja o učinkovitosti ketogene prehrane kod pacijenata sa shizofrenijom. Proučavali su narušeni metabolizam glukoze i energije u shizofreniji, što predstavlja podlogu za razmišljanje o prednostima ketogene prehrane.

Autori podsjećaju da je shizofrenija neurorazvojni poremećaj koji je karakteriziran nizom kompleksnih simptoma, uključujući halucinacije, deluzije, stereotipno ponašanje, socijalno povlačenje, oštećenje izvršnih funkcija i pažnje te da atipični antipsihotici koji se koriste u njihovom liječenju mogu dovesti do pojave određenih nuspojava kao što su porast tjelesne težine, metabolički sindrom i kardiovaskularne posljedice. Navedene nuspojave imaju svoj negativan utjecaj na zdravlje tih pacijenata. Razvoj novih, učinkovitijih medikamenata otežan je našim ograničenim razumijevanjem patofiziologije ove bolesti.

Nedavni transkriptomski, proteomski i metabolomski dokazi iz postmortalnih prefrontalnih kortikalnih uzoraka i in-vivo NMR spektroskopskih rezultata podržavaju hipotezu da postoji bioenergetska disfunkcija karakterizirana abnormalnim metabolizmom glukoze i mitohondrijskom disfunkcijom koja rezultira oštećenom sinaptičkom komunikacijom u mozgu osoba sa shizofrenijom. Ketogena prehrana, koja osigurava alternativno gorivo za glukozu za bioenergetske procese u mozgu, normalizira ponašanja nalik onima kod shizofrenije u paralelnim i relevantnim farmakološkim i genetskim modelima na miševima. Nadalje, nedavna istraživanja pokazala su da ketogena prehrana dovodi do poboljšanja u psihijatrijskim simptomima, a isto tako i kod metaboličke disfunkcije i tjelesnim parametrima kod pacijenata sa shizofrenijom.

Navedeni rezultati idu u prilog tome da bi ketogena prehrana mogla imati svoj doprinos u terapijskom pristupu kroz obnavljanje metabolizma energije u mozgu osoba sa shizofrenijom. Ističe se potreba daljnjih randomiziranih kontroliranih kliničkih studija u dokazivanju učinkovitosti ketogene prahrane kao dodatnog terapijskog pristupa u liječenju kliničkih simptoma i metaboličkih abnormalnosti pridruženih shizofreniji, a mogu biti posljedica liječenja antipsihoticima.

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika