Mentalno zdravlje, 2. dio

Nova definicija mentalnog zdravlja

Autori Silvana Galderisi, Andreas Heinz, Marianne Kastrup, Julian Beezhold i Norman Sartorius u članku objavljenom u časopisu Psychiatria Polska sukladno razmatranjima navedenim u prethodnom članku predlažu novu definiciju mentalnog zdravlja koja bi glasila: Mentalno zdravlje je dinamično stanje unutarnje ravnoteže koje omogućuje osobi korištenje svojih sposobnosti sukladno univerzalnim vrijednostima društva. Osnovne kognitivne i društvene vještine; sposobnost prepoznavanja, izražavanja i moduliranja vlastitih emocija, kao i sposobnost empatiziranja s drugima; prilagodljivost i sposobnost nošenja s nepovoljnim životnim događajima i funkcioniranje u društvenim ulogama, kao i usklađen odnos tijela i uma predstavljaju važne komponente mentalnog zdravlja koji u različitom stupnju pridonose stanju unutarnje ravnoteže.

Unutarnja ravnoteža podrazumijeva „dinamičko stanje“ koje uključuje različite životne periode (adolescencija, ostvarivanje roditeljstva, umirovljenje) koji dovode u pitanje postignutu ravnotežu i mogu zahtijevati promjene.

Čimbenici mentalnog zdravlja

Prema mišljenju autora elementi unutarnje ravnoteže, odnosno mentalnog zdravlja predstavljaju značajne, no ne i obvezne izvore. Oni mogu u različitoj mjeri pridonijeti očuvanju ili narušavanju mentalnog zdravlja, tako da izvori/čimbenici koji se razviju u potpunosti mogu biti protuteža narušenosti u nekoj drugoj komponenti. Tako pojašnjavaju kako osoba koja je vrlo empatična može u određenoj mjeri kompenzirati kognitivna oštećenja, razviti vrlo dobru socijalnu mrežu, zadovoljavajuću ravnotežu te se posvetiti svojim životnim ciljevima. Osnovne kognitivne i socijalne vještine smatraju se važnom komponentom mentalnog zdravlja u tome na koji način mogu utjecati na sve aspekte svakodnevnog života. Oni uključuju sposobnost doživljavanja, pamćenja i organiziranja informacija, rješavanja problema, donošenja odluka i korištenja čitavog vlastitog niza verbalnih, kao i neverbalnih sposobnosti za komuniciranje i interakciju s drugima. Ovaj termin „osnovne“ se koristi kako bi se pojasnilo da je blago narušavanje kompatibilno s mentalnim zdravljem, dok umjereno do teško, posebice ako nije balansirano drugim aspektima, može zahtijevati socijalnu podršku i inventivne načine, poput poticanja poslovnih prilika, novčane podrške ili uključivanje u različite programe.  

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika