Rezultati najopsežnije studije o sreći (Mauricio Wajngarten, MD)

Harvardska studija razvoja odraslih možda je najopsežnija studija ikada provedena, budući da je pratila svoje ispitanike tijekom njihovog čitavog odraslog života. Studija je započela u Bostonu,  1938. godine i do sada je već obuhvatila tri generacije: djedove i bake, roditelje i djecu. U studiju je uključeno više od 2000 osoba tijekom 85 godina longitudinalne studije.

Robert Waldinger, sadašnji voditelj ove iznimne studije, sa su-autorom Marc Schulzom, objavio je knjigu Dobar život: Lekcije iz svjetski najdulje znanstvene studije o sreći.

Praćenje ove ogromne populacije tijekom više od osam desetljeća, studija je ukazala na čimbenike koji su u najvećoj mjeri povezani s osjećajem blagostanja i sreće. Neki od autorovih glavnih koncepata prikazani su kako slijedi.  

Najvažniji čimbenici

Kod najsretnijih ispitanika bila su prisutna dva glavna zajednička čimbenika tijekom svih 85 godina, a to su briga o svom zdravlju i održavanje bliskih i ispunjavajućih odnosa s drugima.  Djeluje očito da je dobro zdravlje temeljno za dobar život. No, donekle je iznenađujuće, istraživači smatraju kako su dobri odnosi najznačajniji prediktor zdravlja i sreće tijekom procesa starenja.

Nedovoljan profesionalni uspjeh

Ako je samo on prisutan, ne garantira sreću, premda može donijeti puno gratifikacije. Studija je pokazala da oni koji su najsretniji, nisu bili izolirani. Najsretnije osobe su poštovale i njegovale bliske odnose. Razina edukacije i kulturna osviještenost, koja je obično viša kod onih s višim primanjima, bila je također važan čimbenik u usvajanju zdravih navika, kao i za bolju dostupnost brige za zdravlje.

Socijalne vještine  

Usamljenost se sve češće prisutna i predstavlja izazov u nošenju sa stresnim situacijama. Jedna od osnovnih stvari jest imati nekoga s kim si možemo dati oduška. Stoga ova studija preporuča procjenu kako pronaći, osnažiti i proširiti odnose. To se naziva održavanje socijalnih poveznica i poput tjelovježbe, također zahtjeva stalnu praksu. Prijateljstva i odnosi zahtijevaju redovnu posvećenost.

Sreća nije stalna

Društvene mreže uvijek prikazuju pozitivnu stranu tuđih života i sugeriraju kako je život bezbrižan. Ipak, istina je da je svačiji život opterećen poteškoćama i izazovima. Socijalne vještine pridonose otpornosti.

Studija je pokazala kako se dobre stvari događaju onima koji su odustali od promjena, a dobre stvari su se dogodile kada su ih najmanje očekivali. Studija ističe značaj socijalnih vještina i potrebe da uvijek njegujemo odnose kako bismo postali zdraviji, kako bismo prevladali teške životne periode i postigli željenu sreću.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika